Sök på Svedea.se

Johan Böhm, Jonas Nilsson och Ferhat Seydan.

Johan Böhm, Jonas Nilsson och Ferhat Seydan.

2022-10-28

Svedea och Marginalen Bank inleder samarbete

Strävan efter hög kundnöjdhet samt snabb och hög service förenar Marginalen Bank och Svedea. Nu inleder bolagen ett samarbete genom att erbjuda förmånliga försäkringar till bankens företagskunder.

Genom det nya samarbetet breddar Marginalen Bank sitt erbjudande gentemot sina företagskunder och Svedea når i sin tur en ny grupp som i många fall saknar ett bra försäkringsskydd.

– Mellan två och tre småföretagare av tio har ingen företagsförsäkring i dag, utan lever i tron att hemförsäkringen även skyddar verksamheten. Något som tyvärr kan äventyra företagets överlevnad om olyckan är framme. Tack vare vårt nya partnerskap med Marginalen Bank kommer vi att nå nya småföretagare med ett förmånligt erbjudande för en tryggare tillvaro, säger Jonas Nilsson, chef företag direktaffär på Svedea.

– Samarbetet med Svedea är väldigt glädjande både för oss på Marginalen Bank och för våra företagskunder. Sedan starten på våra diskussioner om ett samarbete så har Svedea imponerat på oss gällande service, kunskap och entreprenörskap – egenskaper som vi beundrar och själva eftersträvar, säger Johan Böhm, Erbjudandeansvarig Försäkring & Bolån på Marginalen Bank.

Försäkringen kommer att prissättas förmånligt, paketeras individuellt utifrån företagets förutsättningar och bygga på skydd man bör ha anpassat för den verksamhet man bedriver.

– Vi är jätteglada över att inleda ett samarbete med Marginalen Bank och är övertygade om att vi med våra unika lösningar för unika företag kan bli en uppskattad partner och försäkringsleverantör. Jag hoppas och tror på en lång och framgångsrik relation, säger Ferhat Seydan, Trading UW grupp på Svedea.

– Vi är övertygade om att våra kunder kommer att uppskatta vårt nya erbjudande med Svedeas skräddarsydda företagsförsäkring till ett extra förmånligt pris. Att vi delar strävan efter hög kundnöjdhet gör samarbetet extra spännande, avslutar Johan Böhm.

För mer information kontakta:

Jonas Nilsson

Chef, företag – direktaffär

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram