Sök på Svedea.se

2014-03-17

Svedea i nytt samarbete med Sveriges motorcykelhandlare

Specialisten på mc-försäkring, Svedea har inlett ett exklusivt samarbete med Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund (SMR). Syftet är att tillsammans främja de gemensamma intressen som finns för parterna inom mc-branschen.

Svedea och Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund (SMR) har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med syfte att främja de gemensamma intressena inom mc-branschen. Förhoppningen är att öka kvaliteten och tryggheten för kunden både vid köp av mc och vid en eventuell skadereparation. 

SMR är branschorganisationen för mc-handeln och mc-verkstäderna i Sverige och verkar för att medlemsföretag innehar högsta standard inom exempelvis miljö, kvalitet och kompetens. Därför är SMR-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris.

– Vi på SMR är mycket glada och stolta över att att ingå ett långsiktigt samarbete med Svedea. Vi är övertygade om att samarbetet kommer att vara väldigt positivt för båda parter, säger Ralf Andersson, Ordförande SMR.

– Att samarbeta med SMR som är en viktigt aktör känns väldigt bra för oss då vi vill arbeta så nära mc-branschen som möjligt. Vi ser positivt på att samverka med en organisation som sätter en kvalitetsstämpel på handlare och verkstäder, säger Jan Karlsson, Produktchef för mc på Svedea.

För mer information kontakta:
Jan Karlsson, Produktchef mc, 0470-700 671, jan.karlsson@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram