Sök på Svedea.se

2019-11-29

Svedea höjer självrisk till stöd för utsatta TMA-chaufförer, bärgare och vägarbetare

Incidenter och olyckor där bärgningspersonal och vägarbetare drabbas på grund av respektlösa trafikanter sker dagligen. I ett försök att minska problemet höjer nu Svedea självrisken i sin bilförsäkring för vållande förare.

Vägarbetare, bärgare och förare av buffertfordon (TMA-fordon) är särskilt utsatta yrkesgrupper på våra vägar. De arbetar mitt i trafiken med förbipasserande fordon som ofta susar förbi med alldeles för hög hastighet. I värsta fall uppmärksammar inte förarna situationen och katastrofen är ett faktum.

– Vår önskan är att alla fordonsförare får mer respekt för de som jobbar längs vägarna och är extra uppmärksamma vid vägarbeten och bärgningsjobb. Håller man koll på vägen upptäcker man varningsskyltar och hastighetsbegränsningar i tid och kan anpassa sin körning. Det är en självklarhet att sänka hastigheten rejält förbi de som arbetar på vägen, säger Åsa Roos, skadereglerare på Svedea.

För att sätta fokus på den här typen av vägolyckor inför Svedea en förhöjd självrisk om en förare orsakar en skada på fordon i anslutning till vägarbete, bärgning eller liknande.

– Vållar man en skada på till exempel en bärgningsbil eller buffertfordon får man betala 10 % av prisbasbeloppet* för trafiksskada och dubbel självrisk för vagnskada. Det nya villkoret införs den 1 januari 2020 och vår förhoppning är att man som förare ska bli mer uppmärksam på den här typen av situationer på vägarna, säger Kivan Kaivanipour, produktchef för bilförsäkring på Svedea.

– SBSV ser Svedeas åtgärd som något mycket positivt och konkret för att motverka den negativa utvecklingen av säkerheten för de som arbetar på eller vid väg. Vi hoppas att det tydliga budskapet som självriskhöjningen utgör når fram till trafikanterna och ger effekt, säger Göran Fredriksson, företrädare för Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV.

* Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.

För mer information kontakta:

Kivan Kaivanipour

Produktchef bilförsäkring

08-790 04 15 kivan.kaivanipour@svedea.se

Facebook

Instagram