Sök på Svedea.se

2012-10-16

Svedea förstärker med ny webbansvarig

Svedea Specialförsäkring bygger sitt varumärke på två viktiga hörnstenar, passion för de försäkringsområden man verkar inom och enkelhet vad gäller produktutformning och kundinteraktion. Inför den fortsatta satsningen på internet som distributionskanal har Svedea rekryterat David Adenbrant, tidigare If Märkesförsäkring, som ny webbansvarig.

För att ytterligare lägga tyngd bakom satsningen på Internet som distributionskanal har Svedea rekryterat David Adenbrant som ny webbansvarig. David börjar på Svedea under oktober månad. Han kommer närmast från If Märkesförsäkring där han har ansvarat för ett tjugotal olika webbplatser.

– Vi är glad övera att David valt att ansluta sig till vårt lag och ökar nu takten inom alla aspekter av vår digitala närvaro. Redan idag väljer en betydande del av våra kunder att teckna sin försäkring via våra webblösningar och vi ser att den andelen kommer att öka betydligt under åren som kommer, säger Anders Brändström, kommunikationschef på Svedea.

Svedea Specialförsäkring erbjuder privatkunder försäkring för båt, mc, entusiastbil, snöskoter och ATV. Inom företagsförsäkring fokuserar Svedea på grupplösningar för små- och medelstora företag. Att skapa enkla och lättbegripliga produkter och att utveckla smarta distributionslösningar är centrala frågor i bolaget.

För mer information kontakta:
Anders Brändström, kommunikationschef Svedea, 08-790 03 91, anders.brandstrom@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
MC försäkring
Entusiastbilsförsäkring
Skoterförsäkring
ATV Försäkring
Gruppförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram