Sök på Svedea.se

2014-04-22

Svedea förstärker digitalt

Svedea fortsätter sin satsning på digital distribution och har rekryterat Anders Sjöberg till en ny tjänst som E-Commerce Manager. Anders kommer närmast från Done Productions och har mångårig erfarenhet av direktförsäljning i digitala kanaler. Han börjar på Svedea i april 2014.

Svedea har ända sedan starten 2011 rustat för en stark volymtillväxt i de digitala kanalerna. Erfarenheterna har hittills varit mycket goda och nu inrättar man en ny tjänst för att bättre knyta ihop aktiviteter och utnyttja synergier mellan olika marknads- och distributionskanaler. Anders Sjöberg, som i mer än femton år arbetat med direktförsäljning i olika chefsroller på Sandrew Metronome, Svenska Dagbladet och Done Productions, blir från april 2014 ny E-Commerce Manager på Svedea.

– På samma sätt som med bankärenden kommer vi snart att tycka att det är självklart att försäkringsärenden ska kunna hanteras oberoende av tid och rum. Anders Sjöberg är en välkommen förstärkning och hans erfarenheter passar mycket väl in i vårt framtidsscenario, säger Anders Brändström, kommunikationschef på Svedea.

– Jag ser fram emot att få vara med och bygga ett modernt bolag inom försäkring och hoppas kunna tillföra en del nya perspektiv på direktförsäljning och relationsbyggande, säger Anders Sjöberg, blivande E-Commerce Manager på Svedea.

För mer information kontakta: 
Anders Brändström, kommunikationschef Svedea, 08-790 03 91, anders.brandstrom@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram