Sök på Svedea.se

2018-11-20

Svedea först med privat drönarförsäkring

Sedan 1 februari 2018 gäller nya regler för alla som flyger drönare, även privat. Transportstyrelsen rekommenderar en ansvarsförsäkring, då hemförsäkringen sällan täcker skador som orsakas av drönare. Nu lanserar Svedea som första bolag en drönarförsäkring för privatpersoner som täcker både person- och sakskada.

Antalet drönare i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. Från att ha varit små leksaker när de först började dyka upp på marknaden är de idag avancerade och tunga flygfarkoster. För privat bruk finns inget juridiskt krav på försäkring, men om oturen är framme kan en olycka bli väldigt kostsam utan flygansvarsförsäkring.

– Vi har haft en drönarförsäkring för kommersiell verksamhet i några år. Den gäller drönare som till exempel används för fotografering, geotekniska mätningar och bevakning. I de här fallen krävs ansvarsförsäkring för den händelse drönaren kraschar och åstadkommer personskador eller materiella skador. Det regleras i en av EU:s förordningar, säger Jonas Nilsson, ansvarig för drönarförsäkring på Svedea.

Hemförsäkringen räcker sällan
Många tror att hemförsäkringen tar hand om eventuella skadekostnader. Den täcker i bästa fall skador på den egna drönaren vid en krasch, men blir någon människa eller annans egendom skadad krävs en ansvarsförsäkring. 

– Transportstyrelsen rekommenderar en ansvarsförsäkring för alla drönare, även de som väger upp till 7 kilo, där krav finns. Alla drönarpiloter bör vara medvetna om att en skada kan kosta oerhörda summor vid ett tillbud. Vår privata drönarförsäkring som kostar 1 400 kronor per år täcker såväl personskador som sakskador. Det är små pengar jämfört med en stämning i miljonklassen, säger Jonas Nilsson.

• Här finns Svedeas drönarförsäkring utförligt beskriven.
• På Transportstyrelsen finns all information drönarpiloter bör känna till.

För mer information kontakta:

Jonas Nilsson

Chef, företag – direktaffär

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram