Sök på Svedea.se

2013-12-10

Svedea försäkrar 5 000 mil väg

Från årsskiftet försäkrar Svedea alla medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Avtalet, som omfattar försäkring för ca 10 000 enskilda väghållare, bekräftar att Svedea blivit en stark utmanare på gruppförsäkringsmarknaden.

Svedea är från och med 1 januari 2014 ny försäkringspartner till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och står bakom organisationens medlemsförsäkring. Att ytterligare en stor organisation väljer Svedea bekräftar bolagets position på försäkringsmarknaden – när det gäller gruppförsäkring har Svedea blivit en stark utmanare till de traditionella bolagen. Just den här affären vann bolaget på grund av sitt engagemang, sin enkelhet, och sin flexibilitet.

– Vi är mycket stolta över att REV har valt oss som partner till sin medlemsförsäkring. Det ska bli spännande att arbeta med en organisation som verkligen brinner för sin verksamhet. I det avseendet finns det många likheter med oss på Svedea, säger Kaj Lamme, försäljningschef för företagsförsäkring på Svedea. 

REV är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige och har cirka 10 000 medlemmar som tillsammans ansvarar för ca 5 000 mil väg. Organisationens syfte är att bistå de som arbetar med enskild väghållning, tillvarata deras intressen och representera dem gentemot politiker, myndigheter och organisationer. 

– Vi är en aktiv organisation med en viktig uppgift att ansvara för en betydande del av Sveriges vägnät. Vårt val av Svedea blev naturligt när vi fick lära oss om hur de arbetar. Vi gillar särskilt att vi kan följa gruppens skadeutveckling online samt att Svedea är så  snabba och flexibla, säger Uno Jakobsson, ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar.

För mer information kontakta:
Kaj Lamme, försäljningschef för företagsförsäkring på Svedea, 08-790 03 50, kaj.lamme@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring
 

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram