Sök på Svedea.se

2013-04-09

Svedea försäkrar 4 500 frisörer

Sveriges Frisörföretagare väljer Svedea Specialförsäkring som partner för sin medlemsförsäkring. I bransch- och arbetsgivarorganisationen ingår salonger över hela Sverige och 4 500 av dessa har valt att teckna den förmånliga medlemsförsäkringen. Grupplösningen är ett samarbete med Säkra Göta i Jönköping.

Svedea försäkrar från och med 1 april ca 4 500 frisörer som är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Frisörföretagare, en organisation som startade redan 1907 med uppgiften att påverka, underlätta och utveckla frisörbranschen. Lösningen är ett samarbete med Säkra Göta i Jönköping som samarbetat med Sveriges Frisörföretagare sedan 1992. 

– Vi ser mycket fram emot att få erbjuda ett gott försäkringsskydd för så många frisörföretag. Affären omfattar salonger i hela Sverige och ligger helt i linje med vår inriktning på gruppförsäkringar, säger Kaj Lamme som ansvarar för det nya kontot hos Svedea. 

En effektiv hantering av skador är av central betydelse i gruppförsäkringslösningar. Att kunna följa skadehistorik, göra uppföljningar, dra slutsatser och inte minst veta vilka åtgärder som ska sättas in är en förutsättning för att lyckas på marknaden.

– Eftersom vi själva utvecklar vårt försäkringssystem har vi fantastiska möjligheter att effektivisera försäkringsadministrationen. I den här lösningen använder vi ett webbaserat verktyg där förmedlare och gruppföreträdare kan följa vår skadehantering online i realtid, säger Kaj Lamme. 

För mer information kontakta:
Kaj Lamme, 08-790 03 50, kaj.lamme@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram