Sök på Svedea.se

2012-10-08

Svedea erbjuder nyskapande företagsförsäkring för Visma-kunder

Svedea Specialförsäkring har inlett ett samarbete med Visma Advantage, ett bolag i Visma-koncernen som erbjuder inköpstjänster för företag. Samarbetet innebär att kunder hos Visma får möjlighet att enkelt teckna förmånliga företagsförsäkringar i tre olika nivåer. Premien räknas fram med hjälp av företagets organisationsnummer, försäkringen kan därefter tecknas direkt på webben.

Svedea Specialförsäkring och Visma Advantage har ingått ett samarbetsavtal som innebär att kunder hos Visma får möjlighet att teckna en konkurrenskraftig och lättbegriplig företagsförsäkring hos Svedea. Försäkringen kommer att erbjudas i tre olika nivåer beroende på vilket skydd kunden vill ha och är utformad för att vara lätt att förstå. Detta samtidigt som den ger ett fullgott försäkringsskydd. Majoriteten av kunderna kommer via ett enkelt förfarande kunna teckna försäkringen direkt på webben enbart genom att uppge sitt organisationsnummer. 

– Visma Advantage är precis som vi ett företag som vill förbättra och förenkla för sina kunder. Vi är glada att kunna erbjuda Vismas kunder möjlighet att teckna företagsförsäkring direkt via webben. Lösningen är den första i sitt slag på marknaden och innehåller ett stort mått av nytänkande, säger Christina Almtun, affärsområdeschef Företag på Svedea. 

– Visma Advantage har 8 500 kunder som vi vet efterfrågar en konkurrenskraftig försäkringsprodukt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. Vi hoppas mycket på samarbetet med Svedea som erbjuder en mycket intressant produkt.

För mer information kontakta:

Christina Almtun, chef för affärsområde företag, Svedea,
08-790 03 03, christina.almtun@svedea.se

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 
08-534 817 63, henrik.salwen@visma.se

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
MC försäkring
Entusiastbilsförsäkring
Skoterförsäkring
ATV Försäkring
Gruppförsäkring
 

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram