Sök på Svedea.se

2011-05-03

Svedea Båtförsäkring förmånligast i prisjämförelse

Försäkringsförmedlaren Insplanet har för Göteborgspostens räkning undersökt vad det skulle kosta att försäkra tre olika typer av båtar. Resultatet publicerades i GP den 2 maj 2011. För två av de tre båtarna kommer Svedea ut som vinnare i prisjämförelsen. I ett fall är Svedea det tredje billgaste alternativet.

Insplanet har på uppdrag av GP jämfört vad det kostar att försäkra tre olika typer av båtar hemmahörande i Göteborgsområdet. Jämförelsen avser åtta bolag som erbjuder båtförsäkring och båtar med försäkringsvärden på 100 000 kr, 300 000 kr respektive 800 000 kr. För de två förstnämnda erbjuder Svedea den lägsta premien.

– Undersökningen visar att det lönar sig att kolla runt bland försäkringsbolagen och att högkvalitativa försäkringar inte behöver kosta mer. Svedeas försäkringar tillhör de mest omfattande på marknaden och vi erbjuder en service som de stora bolagen har svårt att leva upp till, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring.

Undersökningen värderar inte de olika bolagens skadeservice men Insplanets Erik Lif råder i GP-artikeln engagerade båtägare att vända sig till de specialiserade båtbolagen: ”...båtförsäkringsbolagen har bara ett sakområde, det bör få genomslag när det gäller skadereglering, servicenivå, kontakter med varv med mera. Min uppfattning är att båtägare som verkligen är engagerade i sitt båtägande har mer nytta av specialbolagen.”

– Det är naturligtvis också vår uppfattning, kommenterar Jonas Roberts. Hela vår existens bygger på att vi kan mer om båtar och båtägande. Det känns riktigt bra att också kunna erbjuda premier som tål att jämföras!

För mer information:
Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram