Sök på Svedea.se

Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring

Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring

2012-04-20

Svedea Båtförsäkring förmånligast även i Båtnytts försäkringsjämförelse

En färsk försäkringsjämförelse i tidningen Båtnytts majnummer visar att de flesta båtägare vinner på att byta till Svedea Båtförsäkring. I jämförelsen har Båtnytt tagit reda på vad det kostar att försäkra fem motorbåtar och fem segelbåtar hos tolv olika försäkringsbolag. Svedea erbjuder i sju fall av tio den lägsta premien.

Tidningen Båtnytt jämför i sitt majnummer vad det kostar att försäkra tio olika segel- och motorbåtar hos tolv svenska försäkringsbolag. Testet visar på stora premievariationer mellan bolagen och är det fjärde i ordningen där Svedea erbjuder de mest konkurrenskraftiga försäkringarna. Tidigare under 2012 har försäkringsförmedlaren Insplanet och båttidningarna Vi Båtägare och Segling visat på samma resultat.

– Vi märker när vi pratar med båtägare att de flesta vinner på att byta båtförsäkring till Svedea. Det bekräftas också av denna jämförelse, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring. Vi gläds också åt att det är många som börjar jämföra sina försäkringar och ser en stark tillströmningen av kunder just nu.

För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
MC försäkring
Skoterförsäkring
ATV Försäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram