Sök på Svedea.se

2019-01-24

Sanna Andersson börjar på Svedea

Svedea vill vara förstahandsvalet inom försäkring för snöskoter, ATV, mc, båt och vattenskoter. För att lyckas krävs en stark närvaro ute i handeln. Nu har bolaget anställt Sanna Andersson – ett bekant ansikte i marinbranschen – som ny representant i Stockholm-Mälardalen.

Svedea har rekryterat Sanna Andersson för att fortsätta utveckla bolagets närvaro inom områdena marin, ATV och mc i Stockholm-Mälardalen. Med sin breda bakgrund och starka personlighet passar Sanna väl in i Svedeas specialistprofil. Sanna börjar sin tjänst hos Svedea 4 februari.

– Jag har jobbat med försäljning i stora delar av mitt yrkesverksamma liv, de senaste åren inom marinbranschen. Mina tidigare arbetsgivare har lärt mig mycket och de erfarenheterna tar jag med mig i mitt nya arbete. Jag har en stark drivkraft att vårda och utveckla affärsrelationer och det känns otroligt spännande att börja hos Svedea. Bolagets starka närvaro på marknaden i kombination med hög kvalitet i alla led känns helt rätt för mig, säger Sanna Andersson.

Svedea har sedan starten 2011 tagit stora kliv på försäkringsmarknaden. Framgången bygger på gedigen kunskap, aktiv produktutveckling, snabb kundservice, offensiv marknadsföring och ett nära samarbete med branschen.

– Vårt mål är att bli marknadsledande inom våra aktuella nischer. Att ha ett nära och fungerande samarbete med handlare, verkstäder och andra representanter för branschen är en viktig del för att nå dit. Vi vill ha en hög närvaro ute på fältet och där kommer Sanna med sin personlighet, erfarenhet och sitt stora engagemang att bli en värdefull tillgång för oss, säger Henrik Eurén, chef för partnersamarbeten på Svedea.

För mer information kontakta:

Henrik Eurén

Chef partnersamarbete

08-790 03 12 henrik.euren@svedea.se

Facebook

Instagram