Sök på Svedea.se

2011-08-22

Ryds väljer Svedea för ny märkesförsäkring

Ryds väljer Svedea Båtförsäkring

Marknadsledande Ryds väljer Svedea Båtförsäkring som partner för sin nya märkesförsäkring. Försäkringen innehåller förutom standardmomenten också bland annat assistans och stilleståndsförsäkring.

Ryds Båtindustri AB är en av nordens största båttillverkare och marknadsledare i segmentet mindre fritidsbåtar. Modellprogrammet omfattar ett tjugotal modeller, allt från öppna roddbåtar till 23 fots Day Cruisers. Ryds ingår tillsammans med Nimbus, Storebro och Paragon i Nimbuskoncernen.

Rydsförsäkringen lanserades 2006 och har tilltalat många ägare av Rydsbåtar som en prisvärd båtförsäkring. I syfte att tillföra ytterligare mervärden för sina kunder har Ryds under 2011 genomfört en upphandlingsprocess och bestämt sig för att byta försäkringsleverantör till Svedea Båtförsäkring.

– Avtalet med Ryds är naturligtvis en viktig affär för oss. Att Ryds, som är ett av marknadens starkaste varumärken väljer oss som partner är en stor framgång och ytterligare ett bevis för att vi är på rätt väg, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring.

Den nya Rydsförsäkringen är en skräddarsydd märkesförsäkring som gäller i sjön året runt och innehåller förutom standardmomentet i båtförsäkringen också bland annat assistans och en stilleståndsförsäkring som innebär att kunden slipper sin självrisk om inte båten är reparerad efter 20 dagar.

– Vi ställde marknadens mest intressanta alternativ mot varandra och blev ganska snabbt övertygade om att det är Svedea som är framtiden. En viktig orsak till att valet föll på Svedea var deras professionella och snabba agerande och att de är tydliga och trovärdiga i sitt kundlöfte att anstränga sig mer, kommenterar Ryds VD Tom Kühne.

För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.   

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram