Sök på Svedea.se

2018-09-20

Rädda din båt från stormen!

Stormen Knud väntas nå Sverige under fredagen och SMHI har gått ut med flera klass 2-varningar. För båtägare som fortfarande har båten i sjön finns stor risk för skador. Både stormen i sig och vattenstånd på upp till en meter eller mer över det normala utgör betydande skaderisker.

– Varje höst inträffar ett antal stormar som leder till att båtar sjunker eller skadas på ett annat sätt. I många fall beror det antingen på att båten inte varit förtöjd ordentligt eller att båten varit förtöjd med för korta tampar så att den dras ner under vattenytan när vattnet stiger, säger Göran Södergren, produktchef båtförsäkring på Svedea.

SMHI har utfärdat klass 2-varning för hårt väder på västkusten och klass 1-varning runt resten av Sveriges kust. På Västkusten och i Bottenviken råder klass 1-varning för högt vattenstånd.

Svedeas 7 tips för att undvika skador

  • Kontrollera alla förtöjningar extra noga, förtöj för storm.
  • Sätt ut alla fendrar som du har för att skydda din båt och grannens båt.
  • Finns det en mer skyddad plats, flytta båten dit.
  • Vänd båten så fören ligger ut mot vinden om den ligger i utsatt läge.
  • Lägg ut båten en bit från land och ha längre förtöjningstampar så båten rör bättre i vattnet.
  • Om du har möjlighet, ta upp båten.
  • Var rädd om dig själv, gå inte ut på en brygga om risken är för stor.

 – Det viktigaste budskapet är att ta stormvarningen på allvar och göra vad man kan för att skydda sin båt. Men givetvis utan att själv utsätta sig för fara, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram