Sök på Svedea.se

2011-11-10

Premiär idag för snöskoter- och ATV-försäkring hos Svedea

Svedea erbjuder sedan tidigare nischade försäkringar för båtar, motorcyklar och entusiastbilar. På mindre än ett år har man gått från att vara ett helt okänt varumärke till att vara det bolag som växer snabbast på den svenska marknaden. Affärsidén är att med kunskap och passion erbjuda skräddarsydda försäkringar för nischade målgrupper.

– Vår målsättning är att bli det ledande bolaget i de nischer vi går in i och vi har redan visat att vår affärsmodell håller, säger Pär Pettersson, VD för Svedea. Att vi efter mindre än ett år tar betydande marknadsandelar inom mc- och båtförsäkring är ett tydligt kvitto. Kunderna uppskattar engagemanget hos ett specialistbolag – vårt sätt att förenkla allt som har med försäkringen att göra tror vi också spelar in.

De försäkringar för snöskoter och ATV som existerar på marknaden är marginalprodukter hos de stora bolagen. Svedea ser det som en möjlighet och har utformat sina produkter i nära samarbete med skoter- och ATV-ägare.

– Smala produktsegment är ointressanta för generalistbolagen och det missgynnar kunderna. Vi tar fasta på vad marknaden efterfrågar och anpassar oss till det, säger Olle Molin, operativ chef på Svedea Motorförsäkring.

Svedea hoppas vinna marknadens förtroende genom bland annat generösa och omfattande villkor, låga självrisker och effektiv skadehantering. Och inte minst genom att visa större förståelse och engagemang för kundernas verklighet.

– Om du har investerat stora pengar i en snöskoter då vill du ha ett gott skydd. Därför erbjuder vi nyvärdesersättning hela första året och ersättning för maskinskada upp till fem år. Vi erbjuder också stilleståndsersättning när skotern står på verkstad. Det ger lite plåster på såren för den som drabbas men signalerar också att vi tänker anstränga oss för en snabb hantering.

För mer information kontakta:
Olle Molin, operativ chef, Svedea Motorförsäkring, 08-790 04 10, olle.molin@svedea.se
Pär Petterson, VD Svedea Specialförsäkring, 070-773 17 07, par.pettersson@svedea.se

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram