Sök på Svedea.se

2013-04-09

Passiva båtägare riskerar att förlora stora pengar på för dyr båtförsäkring

Svenska Dagbladet har låtit jämförelsesajten Compricer undersöka vad det kostar att försäkra åtta vanliga båtmodeller hos sju försäkringsbolag. Undersökningen som publicerades den 8 april visar på stora prisskillnader mellan bolagen, som mest mer än 400 %. Svedea erbjuder den mest förmånliga försäkringen för sex av åtta båtar.

Prisjämförelsesajten Compricer har för Svenska Dagbladets räkning undersökt vad det kostar att försäkra åtta vanliga båtmodeller hos sju försäkringsbolag. Undersökningen visar att det inte är ovanligt att samma båt är dubbelt så dyr att försäkra om man jämför det billigaste med det dyraste bolaget. I vissa fall är skillnaden ännu större, motorbåten Jeanneau Merry Fisher 655 kostar exempelvis 2 284 kronor att försäkra hos Svedea medan If vill ha hela 10 189 kronor för samma båt. 

– Undersökningen visar att det nästan alltid lönar sig att se över sin båtförsäkring. Prisskillnaderna är påfallande stora och det finns ingen koppling mellan pris och kvalitet. Våra försäkringar är i sex av åtta fall de billigaste samtidigt som de erbjuder ett omfattande skydd,  säger Jonas Roberts, affärsområdeschef för Svedea Båtförsäkring. 

– Försäkringens pris är självfallet intressant för de flesta båtägare men det är också viktigt att skaffa sig en uppfattning om bolagets förmåga att hantera en eventuell skada. Här vågar jag påstå att de bolag som specialiserar sig på att försäkra båtar har bättre förutsättningar för en snabb och effektiv skadehantering, inte minst tack vare sina kontakter i båtbranschen. 

I artikeln uttalar sig också chefredaktören för Praktiskt Båtägande, Philip Pereira dos Reis. Han poängterar att många båtägare betalar onödigt mycket genom att ligga kvar i samma bolag och på samma försäkringsvärde. När värdet på båten sjunker så bör man se över sin båtförsäkring eftersom bolagen bara ersätter det aktuella marknadsvärdet.

– Det finns flera goda skäl att se över sin båtförsäkring. Chansen är till att börja med mycket stor att det går att hitta en förmånligare försäkring. Har man dessutom inte justerat försäkringsvärdet på många år lyckas nästintill alla hitta ett bättre alternativ. Och inte minst viktigt har man möjligheten att hitta ett bättre försäkringsskydd utan att behöva betala mer, exempelvis en försäkring som gäller året runt i sjön vilket inte alla bolag erbjuder kostnadsfritt, säger Jonas Roberts. 

För mer information kontakta:
Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring, 08-790 03 10, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram