Sök på Svedea.se

2015-02-03

Överförsäkrade båtägare betalar mer än 20 miljoner helt i onödan

Mer än var tredje båtägare justerar inte försäkringsvärdet på sin båt tillräckligt ofta och betalar därmed för mycket för sin försäkring. Problemet är sedan länge välkänt i försäkringsbranschen. Svedea uppmanar nu alla båtägare att se över sitt försäkringsvärde för att få en mer rättvis försäkringspremie.

Marknadsvärdet för fritidsbåtar sjunker i allmänhet år efter år. Trots det så är det många båtägare som inte justerar försäkringsvärdet på sin båt. En konsekvens blir att de betalar för mycket för sin försäkring. Överförsäkring av båtar är något som försäkringsbolagen tjänar stora pengar på, uppskattningsvis mer än tjugo miljoner kronor varje år.

– Långt ifrån alla förstår innebörden av begreppet försäkringsvärde. Vår nyligen genomförda båtlivsundersökning visar att en fjärdedel av båtägarna inte vet eller har en felaktig uppfattning om begreppet, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Båtens försäkringsvärde är en av de faktorer som påverkar försäkringspremien allra mest. Det ska motsvara vad det kostar att köpa en likvärdig båt med hänsyn taget till skick och ålder och är det man maximalt kan förvänta sig få ut vid en totalskada som stöld eller brand.

– Det ligger i försäkringstagarens intresse att justera försäkringsvärdet till rätt nivå. Men trots att det finns pengar att spara så vet vi att många missar att göra detta. Branschen har därför ett särskilt ansvar att hjälpa sina kunder, menar Göran Södergren.

Svedea uppmanar nu alla båtägare att justera sitt försäkringsvärde. Budskapet kommer att riktas direkt till bolagets kunder men kommer också att synas i Svedeas marknadskommunikation som annonser och banners.

– Överförsäkring är i nuläget inget stort problem på Svedea men vi vill stämma i bäcken eftersom det på sikt kan bli ett problem även för oss. Vi vill inte att våra kunder ska betala för mycket och inte heller att de ska ha fel förväntningar på ersättning vid en eventuell totalskada. Vi har tidigare uppmanat båtägare att jämföra priset på sin försäkring hos olika bolag då det finns stora pengar att spara. Nu vill vi sätta fokus på försäkringsvärdet som premiepåverkande faktor. Att låta försäkringsvärdet följa marknadsvärdet är ett enkelt sätt att sänka kostnaden för försäkringen, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring hos Svedea
goran.sodergren@svedea.se, 08-790 03 11

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram