Sök på Svedea.se

2016-06-09

Ökat intresse för rehabilitering av hundar

Intresset för rehabilitering av hundar ökar stort, både vid akuta skador och som förebyggande behandling vid kroniska sjukdomar. En anledning är att djurägare blir mer medvetna och allt pekar på att rehabilitering framöver kommer att bli en allt större del av vårdutbudet. För att täcka det ökade behovet presenterar Svedea nu en mer omfattande rehabiliteringsförsäkring.

Rehabilitering av hundar har ökat stort de senaste åren och vanligast är rehabilitering efter till exempel sen-, muskel- eller skelettskador. Allt fler ser rehabilitering som ett sätt att förbättra vårdkvaliteteten och samtidigt sänka kostnaderna på sikt. Utvecklingen har också lett till att man idag använder många fler tekniker än tidigare, till exempel water treadmill, laser och akupunktur.

Studier visar att man kan påskynda läkning och ge adekvat smärtbehandling med rehabiliteringsbehandlingar. Det har även visat sig att djurägare blivit mer nöjda med veterinärvården när deras hund genomgått rehabilitering efter operationer.

– Med rehabilitering förbättras till exempel chansen att resultatet efter en operation håller i sig. Och hundarna mår bättre. Det här är något som allt fler veterinärer har börjat uppmärksamma vilket gör att antalet hundar som fått någon typ av rehabilitering ökar, säger Stefan Rosén, klinikägare ReDog AB i Västerås.

– Rehabiliteringsförsäkringarna har huvudsakligen sett likadana ut sedan de först togs fram för ca 10 år sedan. Vi är övertygade om rehabiliteringens positiva effekter och därför ger vi nu hundägare möjlighet att välja en rehabiliteringsförsäkring med dubbelt så stort försäkringsbelopp. Den nya försäkringen ersätter dessutom även laserbehandling och akupunktur, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea.

Den nya rehabiliteringsförsäkringen kan tecknas från och med 15 juni. Läs mer om Svedeas hundförsäkring

 

För mer information kontakta:
Odd Einar Bruem, chef djurförsäkring på Svedea, 08-790 03 33, oddeinar.bruem@svedea.se 

 

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram