Sök på Svedea.se

2019-04-05

Oförsäkrade företagare tar stora risker

Bland småföretagare råder stor okunskap om företagsförsäkringar. Uppskattningsvis är fyra av tio småföretagarna oförsäkrade eller saknar rätt försäkringsskydd. En del tror att de är försäkrade, andra att hemförsäkringen även täcker företaget och en del chansar helt enkelt. Det kan få katastrofala följder vid en skada.

Vid storbranden i Borås i slutet på februari var 5 av 20 drabbade företag oförsäkrade. Livsverk gick upp i rök liksom värden för miljoner. En tragisk händelse, men tyvärr långt ifrån unik.

– Alldeles för många småföretagare lever i tron att de inte har behov av en företagsförsäkring, att de redan är försäkrade eller att det räcker med hemförsäkringen. Man kanske jobbar hemma vid köksbordet och utgår från att även företaget är försäkrat. Ett annat problem är att många företagare har en företagsförsäkring som inte är anpassad för den verksamhet man bedriver och den risk den faktiskt utsätts för, säger Jonas Nilsson, chef för direktaffär företag på Svedea.

Det behövs inte en brand för att ställa till det för företagaren. Ett annat exempel som kan stå företagaren dyrt är i det fall firman hålls ansvarig för ett fel som drabbar en uppdragsgivare. Det kan leda till skadeståndskrav som innebär slutet för företaget.

Vad bör man tänka på om man vill vara rätt försäkrad?

– När man ska köpa en företagsförsäkring bör man först och främst fundera igenom vilka risker firman utsätts för. I kontakten med försäkringsgivare – kontakta gärna ett par olika – är det viktigt att ta till sig råd och svara uppriktigt på frågorna. Man ska också vara noga med att aldrig undervärdera företagets tillgångar. En skada som överstiger det uppgivna värdet är svårt att få ersättning för, säger Jonas Nilsson.

En annan viktig aspekt är företagarens inställning till försäkring. Många ser bara ytterligare en utgift, men inser inte vilka kostnader man kan drabbas av om man saknar rätt försäkringsskydd.

Svedeas tips på innehåll i företagsförsäkringen 

Måste finnas

  • Ansvar 
  • Rättsskydd 
  • Egendom
  • Avbrott 

Bra tillägg

  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Allriskförskring
  • Tjänstereseförskring

Exempel på branschspecifika tillägg som kan vara kritiska för verksamheten

  • Professionsansvar
  • Kyl- och frysförsäkring
  • Behandlingsansvar

Läs om branden i Borås och hör en av de drabbade berätta (SVT Nyheter).

För mer information kontakta:

Jonas Nilsson

Chef, företag – direktaffär

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram