Sök på Svedea.se

2018-02-02

Ny undersökning visar på tydliga skillnader mellan ägare av vattenskoter och båt

I och med det växande intresset för vattenskoter utökar Svedea nu sin årliga båtlivsundersökning med en separat undersökning av vattenskoterägare. Undersökningen som besvarades av närmare 700 av bolagets försäkringskunder visar på skillnader mot ”vanliga” båtägare.

Försäljningen av vattenskotrar ökar för varje år och det talas ofta om en helt ny målgrupp som vill ut på vattnet. Svedea har i en undersökning genomförd under perioden 12–29 januari 2018 låtit närmare 700 av sina vattenskoterägande kunder besvara en webbenkät. Undersökningen pekar på några avgörande skillnader jämfört med de båtägare som besvarat Svedeas båtlivsundersökning.

Av naturliga skäl är andelen erfarna vattenskoterägare låg. Endast 12 % har haft vattenskoter i många år. Övervikten av manliga ägare är än mer uttalad än för båtägare, 95 %, medan medelåldern är väsentligt lägre och andelen som använder vattenskoter för nöjes skull är hög, 93 %.

- Det är en ny målgrupp som vi nu möter på sjön. Många har begränsad vana av att vara på vattnet och det är mer vanligt att man har sin vattenskoter på trailer än förtöjd vid bryggan, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring hos Svedea. En intressant notering är att det är lika många som är positiva som negativa till körkortskrav (36 %).

Andelen vattenskoterägare som inom en tvåårsperiod vill byta sin skoter är högre än för båtägare, 23 %, och det vanligaste skälet för att byta är att få en mer modern vattenskoter, 68 %. Andelen som föredrar att köpa vattenskoter i handeln före privat är 85 %, vilket är väsentligt högre än bland båtägare.

- Köper man vattenskoter i handeln är man skyddad av konsumentköplagen och man får dessutom tillgång till någon som behärskar service och handhavande. Det är en trolig förklaring till varför många föredrar att inte köpa privat. Tillgången på begagnade vattenskotrar av någorlunda modernt snitt är också begränsad, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram