Sök på Svedea.se

2016-01-29

Ny undersökning visar på ökat intresse för MC

Fler åker mer, det har blivit vanligare att ta hojen till jobbet och intresset för att köpa ny motorcykel rimmar med MC-branschens positiva förväntningar. Det är några av slutsatserna i Svedeas stora undersökning MC-kollen 2016 som presenteras i samband med MC-mässan i Göteborg 28-31 januari.

I MC-kollen 2016 tar Svedea tempen på MC-Sverige. Undersökningen genomförs som en webbenkät bland Svedeas kunder och det är närmare 8 000 hojåkare som har svarat på frågor om beteende, trender, säkerhet och trafikmiljö. 70 % av respondenterna är i åldern 40-69 år och lika stor andel har haft MC-kort i mer än 10 år. Mer än 90 % är män. Undersökningen genomfördes senast år 2013.

I jämförelse med 2013 års undersökning så har andelen som kör mer än 500 mil per år ökat från 31 till 38 % och andelen som svarar att de ofta tar motorcykeln till jobbet ökat från 13 till 19 %. På frågan om införandet av trängselskatt har påverkat hur man tar sig till jobbet så är det 16 % av de som bor i områden där vägtullar förekommer som uppger att de mer ofta väljer MC istället för bil.

– Det är en erfaren grupp MC-åkare som svarat i år precis som när vi genomförde MC-kollen 2013. Att det är så många fler som kör riktigt mycket och som ofta tar hojen till jobbet tolkar vi som en tydlig beteendeförändring, säger Olle Molin, produktchef för MC-försäkring hos Svedea.

– Att trängselskatten driver på jobbpendlandet är också tydligt. En utmaning för trafikplanerarna är att möta det ökade behovet med fler parkeringsplatser för MC i stadskärnorna, fortsätter Olle Molin.

Statistik från Moped och Motorcykelhandlarnas Riksförbund (McRF) visar på 9 424 nyregistrerade motorcyklar under 2015 vilket är en ökning med 14,4 % från föregående år. Branschen tror på fortsatt tillväxt mot vad man bedömer som en normal marknad med ca 12 000 nyregistrerade MC per år. I undersökningen uppger drygt 4 % att de kommer att köpa en ny mc under det kommande året.

 

– Vi bedömer att svarsunderlaget är representativt för hela MC-kollektivet. Omräknat för samtliga ca 265 000 registrerade MC-ägare så pekar undersökningen på att ca 10 600 MC-ägare avser att köpa ny hoj nästa år. Om prognosen stämmer kan vi se fram emot fler hojar på vägarna vilket är mycket glädjande, säger Olle Molin.

För mer information kontakta:
Olle Molin, produktchef MC-försäkring, 08-790 04 10, olle.molin@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram