Sök på Svedea.se

2013-03-26

Ny undersökning visar att yngre skoterförare skyddar sig bättre

Svedea Motorförsäkring har frågat närmare 2 000 skoterägare hur de ser på skoteråkande och säkerhet. Undersökningen visar att de yngre förarna i högre utsträckning än de äldre använder skyddsutrustning som ryggskydd och hjälm. De är också mer positiva till en lagstiftning om hjälmtvång. När det gäller faror som förknippas med skoteråkning toppar stubbkörningar, svaga isar och berusade skoterförare.

Svedea Motorförsäkring har i en webbenkät under mars 2013 undersökt hur närmare 2 000 skoterägare ser på skoteråkande och säkerhet. De som svarade på enkäten var till stor del (85 %) erfarna skoterägare som ägt flera skotrar och använder sin skoter mer än 10 dagar per år. 73 % av de som svarat var bosatta norr om Gävle.

På frågan om vilken skyddsutrustning de använder svarade 33 % av de under 30 år att de använder både hjälm och ryggskydd, motsvarande siffra för de äldre var 20 %. Bland de under 30 år var det endast 9 % som inte använder vare sig hjälm eller ryggskydd, bland de äldre var siffran 13 %.

– Det är en glädjande trend att yngre skoteråkare väljer att använda bra skyddsutrustning, säger Fredrik Lilliehöök, ansvarig för Svedeas skoterförsäkringar. Självklart är det kopplat till vilken typ av skoter man har och hur aktivt man kör. Dessvärre är det fortfarande så att det är de yngre skoterförarna som är de mest olycksdrabbade.

En mindre andel av skoteråkarna använder inte ens hjälm och på frågan om en lagstiftning kring hjälmtvång är 50 % av alla som svarat positiva till en sådan lagstiftning. Även här är det de yngre förarna som är mest positiva, 54 % av de under 30 år är positivt inställda till en hjälmlag.

Undersökningen ställde också frågan om vad man anser vara risker med skoteråkandet. 72 % av skoteråkarna ser kollisioner med stubbar och träd som riskfyllt, 51 % anger svaga isar och 30 % av de som svarat anser att berusade skoterförare är en skaderisk.

– Att stubb- och stenkörning är en risk med skoteråkning vet de flesta och det bekräftas också av vår skadestatistik. Detsamma gäller svaga isar. Att alkohol i kombination med skoterkörning kommer på tredje plats, före att köra vilse och kollision med andra skotrar eller fordon tycker jag dock är ett beklagligt fynd i undersökningen, säger Fredrik Lilliehöök.

För mer information kontakta:
Fredrik Lilliehöök, ansvarig skoterförsäkring, Svedea Motorförsäkring, 063-16 15 42, fredrik.lilliehook@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring
 

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram