Sök på Svedea.se

2012-02-02

Ny undersökning visar att de flesta båtägare vinner på att byta försäkring

Den oberoende försäkringsförmedlaren Insplanet har jämfört vad det kostar att försäkra fritidsbåtar. Resultatet visar att premierna varierar kraftigt och att de stora försäkringsbolagen generellt sett är dyrast. I de flesta fall är det mest förmånligt att försäkra sin båt hos Svedea Båtförsäkring.

Att det lönar sig att jämföra vad det kostar att försäkra båten framgår tydligt av den premiejämförelse som den oberoende försäkringsförmedlaren Insplanet nyligen genomfört. Tio försäkringsbolag har fått svara på vad det kostar att försäkra sex båtar av varierande typ och i olika prisklasser.

Undersökningen visar på stora premievariationer mellan bolagen och att det generellt sett är dyrast att försäkra båten hos de stora generalistbolagen. Mest förmånligt är det hos specialistbolagen där Svedea Båtförsäkring tar täten. Man erbjuder i fyra fall av sex den lägsta premien.

– Jag vågar påstå att de flesta båtägare vinner på att byta försäkring. Det bekräftas också i den här undersökningen, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring. Att Svedea erbjuder den lägsta premien för de flesta av båtarna, trots att vi i flera fall har en mer omfattande produkt än övriga bolag, borde öppna ögonen på många.

Skillnaden mellan lägsta och högsta försäkringspremie är i undersökningen överraskande stor. För en Buster XXL skiljer sig årspremien närmare 20 000 kr mellan billigaste och dyraste bolag!

– De mindre, specialiserade båtförsäkringsbolagen står sig prismässigt mycket väl i konkurrensen mot de stora försäkringsbolagen. Uttalade specialistkunskaper om båtliv vid förebyggande och hantering av skador gör knappast saken sämre, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet

– Vi har sett det förut och är inte förvånade. De flesta storbolag sköter båtförsäkring med vänsterhanden vilket kan ge sådana här effekter. Jag tycker att alla som har en fritidsbåt har anledning att jämföra sin försäkring, säger Jonas Roberts.

Undersökningen finns publicerad på www.insplanet.com

För mer information kontakta:
Jonas Roberts, affärsområdeschef, Svedea Båtförsäkring, 08-790 03 10, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Se: Svedea Båtförsäkringar

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram