Sök på Svedea.se

2013-02-01

Ny undersökning ger ljusglimt till båtbranchen

För att ta tempen på båtsverige har Svedea Båtförsäkring gjort en undersökning om båtägares syn på båtliv och båtköp. Närmare 2 600 båtägare deltog och svaren visar på ett ljus i tunneln för båtbranschen. Intresset för att vara ute på sjön är stort och inte mindre än 20 % av de som deltog i undersökningen vill byta båt inom ett till två år. Endast 3 % uppger att de tänker lämna båtlivet.

Svedea genomförde i januari en undersökning bland båtfolk. Närmare 2 600 personer redogjorde i undersökningens webbenkät för sin syn på båtlivet och sina framtidsplaner gällande båtköp. Hela 88 % av de som deltog i undersökningen har haft båt i flera år och över hälften (53 %) har ägt fler än tre båtar. 

– Vi gjorde undersökningen för att ta tempen på båtsverige. För oss är det väldigt intressant att ta del av vad båtägare tänker och tycker, både för att kunna arbeta med vår egen produktutveckling och för att utveckla vårt samarbete med båthandeln, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring. 

I undersökningen framkommer att båtägarna fortsatt är mycket båtkära, hela 72 % säger att de använder sin båt fler än 15 dagar per år. Dessutom är det 20 % som planerar att byta båt inom ett till två år. Av dessa tänker två tredjedelar köpa begagnat och en tredjedel nytt. En mycket stor del av de presumtiva båtköparna planerar att byta upp sig och vill antingen ha en större, modernare eller mer bränslesnål båt. 

– Svedeas undersökning ger ett glädjande besked kring svenskarnas intresse för båtliv. I stort sett alla båtägare vill fortsätta att äga båt och många är också intresserade av att byta upp sig. Att båthandeln har en ljus framtid är tydligt när varannan presumtiv båtköpare tänker sig att göra nästa båtaffär hos en handlare, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat, båtbranschens riksförbund.

Av de som planerar att byta båt säger sig 43 % vilja köpa båten hos handlare. Det som värderas högst vid köp hos handlare är garantier och skyddet från konsumentköplagen, hela 82 % av de framtida båtköparna anger detta som viktigt. 

– Att garantifrågorna värderas så högt är inte konstigt. Det vi och båtbranschen måste fråga oss är vad vi kan göra för att tillgodose det behovet ytterligare. Förlängda garantier och andra upplägg som ger ökad trygghet i samband med båtköp har högt fokus hos oss, säger Jonas Roberts.

För mer information kontakta:
Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring, 08-790 03 10, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram