Sök på Svedea.se

2013-09-05

Ny undersökning ger en positiv bild av mc-intresset

För att ta tempen på mc-intresset i Sverige har Svedea genomfört en stor kundundersökning. Över 5 000 mc-ägare har svarat på frågor om motorcykelvanor och motorcykelköp och undersökningen ger en positiv bild. Intresset för att vara ute på vägarna är stort och 28 procent säger sig även vilja byta mc inom två år. Endast 4 procent uppger att de planerar att lämna mc-livet.

Svedea genomförde i våras en kundundersökning och drygt 5 000 mc-kunder redogjorde i undersökningens webbenkät för sina motorcykelvanor och sina framtidsplaner gällande motorcykelköp. De flesta av kunderna som svarade (68 procent) har haft mc-kort i över 10 år och 30 procent äger fler än en motorcykel.

I undersökningen framkommer att kunderna är trogna motorcyklister, hela 81 procent använder sin motorcykel mer än tre månader per år och endast 4 procent uppger att de planerar att lämna mc-livet. Dessutom är det 28 procent som planerar att byta motorcykel inom två år. De främsta orsakerna till detta är att kunden vill ha en annan typ av motorcykel, en mer modern motorcykel eller en motorcykel med ABS-bromsar. Av de som planerar att köpa motorcykel vill hela 51 procent köpa genom handlare. Det som värderas högst vid köp hos handlare är garantierna, hela 74 procent anger detta som viktigt. 

Även statistik från Moped och motorcykelbranschens riksförbund ger positiva signaler. Fram till och med 31 augusti var antalet nyregistrerade motorcyklar i år 3,5 procent fler än samma period förra året. Och vid utgången av augusti månad var även det totala antalet motorcyklar i trafik 0,9 procent högre än vid motsvarande tidpunkt förra året. 

– Det är väldigt glädjande resultat att så få vill lämna mc-åkandet. Och tillsammans med de positiva siffrorna som Moped och motorcykelbranschens riksförbund redovisade i augusti så ser det ut som att mc-branschen kan vara på väg mot ljusare tider, säger Olle Molin, operativ chef på Svedea Motorförsäkring. 

Se hela undersökningen

För mer information kontakta:
Olle Molin, operativ chef, Svedea Motorförsäkring, 08-790 04 10, olle.molin@svedea.se


Svedea Motorförsäkring är ett affärsområde inom Svedea, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram