Sök på Svedea.se

2020-01-30

Ny undersökning: Allt fler låser in båtmotorn under vintern

Svedeas färska Båtlivsundersökning 2020 visar en ökad säkerhetsmedvetenhet hos bolagets kunder. Drygt 56 % av de som svarat uppger att de låser in båtmotorn vintertid – en ökning med 11 % på två år. Men det är fortfarande många som borde skydda sina båtar bättre mot stöld.

Årets undersökning är den åttonde i ordningen och fick hela 6 808 svar, vilket är rekord i antal. Syftet med Svedeas årliga undersökningar är att få båtägares svar på hur man upplever livet med båt. En av de starkaste och viktigaste slutsatserna som kan dras av årets resultat är att fler båtägare vet hur de bäst bör skydda sina båtar och motorer mot stöld.

– Vi samarbetar både med polis och båtbranschen för att motverka båtstölder. Våra kunder får löpande tips om stöldförebyggande åtgärder och varningar för lokala stöldräder. En del kan nog uppleva oss som lite tjatiga, men vi märker samtidigt att det får effekt, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Inlåsning inom väggar, tak och låst dörr är det säkraste sättet att värja sig mot båttjuvar – antingen hos en handlare, verkstad eller hemma. Genom att låsa in motorn slipper man dessutom självrisken om tjuven ändå lyckas med stölden. 

– Sammantaget ser vi en positiv och glädjande trend hos våra båtkunder vad gäller stöldförebyggande åtgärder. Förutom att fler låser in sina motorer visar undersökningen också att fler har monterat startspärr. Smolket i bägaren är att nästan 30 % har båten på tomten hemma eller vid fritidshuset, vilket nästan är att bjuda tjuvarna till bords. I synnerhet om man bor längs kusten, avslutar Göran Södergren.

Svedeas Båtlivsundersökning 2020 i korthet

  • Undersökningen genomfördes under två veckor i januari
  • Svedeas samtliga båtförsäkringskunder tillfrågades
  • 6 808 kunder svarade
  • 57,3 % har monterat startspärr i motorn, en ökning med 12 % på två år
  • 56,1 % har motorn inlåst under vintern, en ökning med 11 % på två år
  • 24,2 % har monterat söksystem i motorn 
  • 70,9 % tror att ökade befogenheter för tullen är mest effektiva sättet att minska stölderna

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram