Sök på Svedea.se

2018-02-12

Ny jakthundsförsäkring från Svedea

Nu lanserar Svedea en ny jakthundförsäkring som kan tecknas av alla med statligt jaktkort. Försäkringen är en veterinärvårdsförsäkring anpassad för jakthundens behov med bland annat låg fast självrisk och slopad självrisk vid vildsvinsskada.

Svedea har i sitt samarbete med Jägarnas Riksförbund tagit fram en jakthundsförsäkring som sedan 2016 erbjudits JRF:s medlemmar. Nu vidgar man kundkretsen till samtliga med statligt jaktkort samtidigt som man inför ett antal förbättringar i försäkringen.

– Intresset för vår jakthundsförsäkring har varit stort och vi väljer nu att erbjuda den till alla jägare. Innehållet har också vässats ytterligare med bland annat generösare villkor i samband med vildsvinsskador, säger Odd Einar Bruem, chef för Svedeas djurförsäkringar.

Svedea har lyssnat på önskemål från jägarkåren och bland annat sänkt den fasta självrisken och tagit bort kravet på att hunden ska jaga med väst för att försäkringen ska vara självriskbefriad vid en vildsvinsskada.

– Vi vet att jägare är kloka hundägare som själva vet hur de ska skydda sin hund på bästa sätt. Det är exempelvis vanligt idag att hundarnas lämplighet testas i vilthägn innan det är skarpt läge, säger Odd Einar Bruem.

Försäkringen kan tecknas med Svedeas fria flytträtt och ersätter olycksfall och vanliga sjukdomar med upp till 40 000 kronor per år. Den kan också kombineras med Svedeas liv- och användbarhetsförsäkring för ett ännu bredare skydd.

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram