Sök på Svedea.se

2011-10-28

Ny försäkring för snöskoter och ATV från Svedea

Med skräddarsydda försäkringar för snöskoter och ATV tar nu Svedea Motorförsäkring steget in på ännu ett nischat försäkringsområde. Motorcyklar, entusiastfordon och fritidsbåtar ingår sedan tidigare i utbudet. Inom dessa områden har Svedea på kort tid tagit betydande marknadsandelar. De nya försäkringarna kan tecknas från 10 november.

Svedea Motorförsäkring har tagit fram försäkringar för Sveriges närmare 200 000 snöskotrar och ATV. Produkterna är skräddarsydda för fordonstyperna och när det gäller villkor, självrisker och premier mycket konkurrenskraftiga. 

– Snöskoter och ATV kompletterar vårt tidigare utbud på ett utmärkt sätt. Vi har byggt produkterna i nära samarbete med brukare och med kunskap om vad marknaden efterfrågar, säger Pär Pettersson VD för Svedea.  

Svedeas nya försäkringar tillhör de mest omfattande på marknaden och innehåller moment som helt saknas hos de största bolagen. Exempelvis ingår maskinförsäkring för skotrar upp till fem år och 12-månaders nyvärdesersättning.

– Genom att välja Svedea ska skoter- och ATV-ägaren veta att han har valt det bästa för sitt fordon. Vi har lyssnat på marknaden och skapat försäkringar som fyller igen de luckor som finns i dagens utbud, säger Olle Molin, operativ chef, Svedea Motorförsäkring.

Från den 10 november går det att räkna premie och teckna försäkring på www.svedea.se och i smartphones: m.svedea.se


För mer information kontakta:
Olle Molin, operativ chef, Svedea Motorförsäkring, 08-790 04 10, olle.molin@svedea.se
Pär Petterson, VD Svedea Specialförsäkring, 08-790 03 01, par.pettersson@svedea.se

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram