Sök på Svedea.se

2018-02-01

Ny båtlivsundersökning visar på ökat förtroende för båthandeln

För femte året har Svedea genomfört en båtlivsundersökning bland sina kunder. I år är det 4 500 båtägare som besvarat en webbenkät. Majoriteten av respondenterna är män, 94 %, och de flesta är båtägare sedan många år. Undersökningen pekar på två fleråriga trender – andelen båtägare som föredrar att köpa sin båt av en båthandlare ökar medan andelen som använder sin båt flitigt, mer än 15 dagar per år, minskar.

I 2018 års båtlivsundersökning, genomförd under perioden 12-29 januari, har 4 500 båtägande kunder hos Svedea besvarat en webbenkät. Den absoluta majoriteten av respondenterna är män, 94 %, och de flesta är båtägare sedan många år.

- Båtlivsunderökningen ger oss viktig information om hur båtfolket ställer sig i olika frågor, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea. Resultatet hjälper oss i vår produktutveckling men ger oss också svar på hur vi kan stötta båtbranschen i försäkringsfrågor.

På frågan om båtägarna avser att byta båt så svarar 16 % att de tänker köpa ny eller begagnad båt inom en tvåårsperiod vilket är något lägre än 2017 (18 %). En positiv signal till båtbranschen i detta sammanhang är att andelen som vill köpa båt hos en båthandlare fortsätter att öka och det är nu 62 % som föredrar detta alternativ – i 2014 års undersökning var det 49 %.

En förklaring till båtbranschens ökade popularitet kan hittas i svaret på frågan om hur båtbranschen lever upp till båtfolkets förväntningar. Även om det inom områdena ”Kommunikation och återkoppling” och ”Erbjudande om kringtjänster” finns en utvecklingspotential så visar även årets undersökning på en positiv trend. På båda dessa områden är det i år ca 5 procentenheter färre jämfört med 2014 som inte tycker att branschen lever upp till förväntningarna.

- Att fler väljer att köpa sin båt genom en handlare är glädjande men också lätt att förstå. Det är tryggare än att köpa privat. Allt fler söker också ett enklare och mindre tidskrävande båtägande och väljer handlarnas service- och förvaringslösningar, säger Mats Eriksson, VD för Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.

Undersökningen visar även på en annan trend nämligen att andelen flitiga båtanvändare minskar. Det är nu 67 % som använder sin båt fler än 15 dagar per år att jämföra med toppnoteringen 75 % år 2015. Detta stämmer väl överens med svaret på frågan om vad som skulle få båtägarna att använda sin båt mer, nämligen "mer tid över".

- Att många har svårt att få tiden att räcka till är inte överraskande men det avspeglas ännu inte i frågan om hur många som avser att lämna båtlivet. Det är även i år endast ca 3 % som umgås med sådana tankar, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram