Sök på Svedea.se

2020-05-11

Mer arbete hemifrån kräver utökat försäkringsskydd. Svedea mer än fördubblar försäkringsbeloppet för egendomsskada i hemmet.

Som en följd av myndigheternas råd för att begränsa smittspridning av covid-19, arbetar många småföretagare hemifrån. För att ge dem ett bättre skydd, mer anpassat för hemarbete, höjer Svedea försäkringsbeloppet från 40 000 till 100 000 kronor med omedelbar verkan.

Hundratusentals svenskar arbetar helt eller delvis hemifrån under coronakrisen. Det inkluderar många företagare – och deras anställda – som tar med sig utrustning från kontoret för att kunna sköta verksamheten på distans. Problemet är att nuvarande försäkringsbelopp på 40 000 kronor kan vara otillräckligt för att ersätta utrustningen vid en skada.

– Många småföretagare jobbar ofta hemifrån sena kvällar och helger även under normala omständigheter. Men då använder man oftast bara firmans laptop, mobiltelefon och kanske en skrivare – det vill säga saker som täcks av nuvarande försäkringsbelopp. Under den här perioden flyttar många företagare hem betydligt dyrbarare utrustning för att kunna driva firman på distans. Därför höjer vi nu försäkringsbeloppet till 100 000 kronor, säger Jonas Nilsson, chef företag – direktaffär, på Svedea.

För att kunna driva ett företag hemifrån under en lång och oviss period, kan man behöva flytta en stor del av firmans utrustning och inventarier. Det kan gälla allt från höj- och sänkbara skrivbord, skrivbordsstolar, datorskärmar, datortillbehör och annan teknisk utrustning. Det sammanlagda värdet överstiger ofta nuvarande försäkringsbelopp på 40 000 kronor.

– Utökningen gäller i hela hemmet, dygnet runt. De säkerhetskrav som ställs är
desamma som gäller för hemförsäkringen. Däremot ersätter inte hemförsäkringen firmans saker om något händer, det är viktigt att påminna om. Alla företagare behöver därför en företagsförsäkring – även om man arbetar hemifrån, avslutar Jonas Nilsson.

Det höjda försäkringsbeloppet på 100 000 kronor gäller permanent och med omedelbar verkan. Skyddet gäller både enmansbolag och lite större företag vars medarbetare tar med sig företagets egendom hem.

För mer information kontakta:

Jonas Nilsson

Chef, företag – direktaffär

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram