Sök på Svedea.se

2020-04-20

Lena Ekedahl Sjödin går till Svedea och rollen som Head of Legal and Compliance

Det blir Lena Ekedahl Sjödin som tar sig an rollen som Head of Legal and Compliance på Svedea. Hennes gedigna erfarenhet från tunga compliance- och juristroller inom sakförsäkring i kombination med hennes starka engagemang för att bygga och utveckla var avgörande för tillsättningen. Lena kommer närmast från If, där hon ansvarat för koncernens compliancefunktion.

Svedea fortsätter sin tillväxtresa och rekryterar nu Lena Ekedahl Sjödin i en för bolaget ny roll som Head of Legal and Compliance. Lena Ekedahl Sjödin är 48 år och har under de senaste 20 åren haft ledande jurist- och complianceroller, senast på If där hon ansvarat för koncernens compliancefunktion som Chief Compliance Officer för cirka 7 000 medarbetare i Norden och Baltikum.

– På Svedea har compliance sedan start varit en naturlig del av vår leveranskultur. Som ett led i vår fortsatta expansion är det nu dags att ytterligare förstärka funktionen och samtidigt fokusera det övergripande ansvaret för juridik. Lena är med sin bakgrund och sin personlighet ytterst lämpad för uppdraget, menar Jonas Roberts, VD på Svedea.

Lena Ekedahl Sjödin har lång erfarenhet av ledarskap, regelefterlevnad och bolagsjuridik inom stora bolag och har verkat i en rad roller inom If och innan dess på TDC.

– Jag ser fram emot en ny och spännande utmaning i ett utpräglat tillväxtbolag med en mycket tydlig företagskultur. Det känns inspirerande att få möjligheten att jobba nära verksamheten och vara delaktig på en spännande tillväxt- och framgångsresa, säger Lena Ekedahl Sjödin.

För mer information kontakta:

Facebook

Instagram