Sök på Svedea.se

2014-07-30

Lågt vattenstånd sätter fritidsbåtarna på grund

Den senaste tidens låga havsvattenstånd på syd- och ostkusten har gett upphov till ovanligt många grundstötningar med fritidsbåtar. När havsytan ligger flera decimeter lägre än normalt blir trygga passager plötsligt riskfyllda och Svedea uppmanar nu alla båtägare att studera havsvattenståndet innan båtturen.

En av de vanligaste skadeorsakerna till sjöss är att gå på grund. I sommar har havsvattenståndet varit ovanligt lågt på syd- och ostkusten och många båtägare har fått uppleva obehaglig närkontakt med stenar och hällar under vattenytan.

– Vi har haft ett stort antal grundstötningar i sommar. I många fall har båtägarna färdats i kända vatten men överraskats av stenar de normalt passerar med god marginal, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Det finns goda möjligheter att skaffa sig detaljerad information om havsvattenståndet. SMHI:s webbtjänst erbjuder både aktuella uppgifter och prognoser för hela Sveriges kust.

– Vi rekommenderar alla båtägare att skaffa sig information om havsväder och vattenstånd. Om inte annat så bör man tänka till om det är långt ned till båten när man kliver ombord. Även om vattenytan är lika obruten som vanligt så är det andra förutsättningar som gäller vid lågvatten. Där du normalt passerar obehindrat kan några decimeters lägre havsvattenstånd innebära stora risker för grundkänning, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef båt på Svedea, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram