Sök på Svedea.se

2019-03-29

Kan ökad medvetenhet hos skoteråkare rädda friåkningen?

Varje år genomför Svedea en undersökning bland sina skoterkunder, Skoterkollen. Årets resultat visar att drygt hälften oroar sig över den statliga utredning som ska se över terrängkörningslagen, vilket på sikt kan leda till hårdare reglering av skoteråkningen. Samtidigt uppger 93 % av de tillfrågade att de har god kännedom om var de får köra.

Bakgrunden till skoteråkarnas oro är den utredning som regeringen tillsatt som ska se över terrängkörningslagen. Vad många befarar är en begränsning av friåkning, vilket gäller i till exempel Norge och Finland. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 november 2019.

– Det finns inget i dagsläget som tyder på att den här översynen kommer att leda till ett totalförbud. Den oro som framkommer i Skoterkollen handlar nog om att många är rädda för att utredningen är ett första steg mot en alltmer inskränkt skoteråkning, säger Fredrik Lilliehöök, produktchef för snöskoter på Svedea. 

Varför det görs en översyn hänger samman med ökningen av antalet fordon och ett förändrat körsätt. Nuvarande lagstiftning är mer än 40 år gammal och fordonen har tiodubblats under perioden. Man vill också med detta förhindra störningar och skador på mark. 

– Genom att endast tillåta skoterkörning på leder och reglerade områden blir det förstås enkelt att veta var man får köra. Av våra kunder uppger dock hela 93 % att de redan har bra koll på var man får och inte får köra. Resterande 7 % borde man kunna nå med information, säger Fredrik Lilliehöök.

– Vi på Svedea ställer oss inte bakom ett förbud mot friåkning. Men det gäller under förutsättning att skoterförare kör med respekt för såväl natur som allmänhet. Och sin egen säkerhet förstås, skyddsutrustningen är viktig. Därför är det glädjande att Skoterkollen visar på en markant ökning i användandet av hjälm i kombination med ryggskydd, speciellt bland yngre förare, avslutar Fredrik Lilliehöök.

Skoterkollen vänder sig till Svedeas snöskoterkunder och genomfördes nyligen för sjätte året i följd. Genom att ställa en rad frågor som rör skoteråkning och branschen i stort ges en inblick i vad skoteråkare uppskattar, vad de är negativa till och vad de tror om framtidens skoterliv. I årets undersökning svarade fler än 6 000 personer.

 

För mer information kontakta:

Fredrik Lilliehöök

Produktchef snöskoter- och ATV-försäkring

0696-170 42 fredrik.lilliehook@svedea.se

Facebook

Instagram