Sök på Svedea.se

2020-05-18

Just nu blöder småföretagen. Därför vill vi hjälpa till.

Den nuvarande krisen påverkar alla på något sätt och inte minst de som driver mindre företag. En småföretagares vardag kan vara utmanande i vanliga fall, men som läget är just nu är hindren oövervinnerliga för många.

Därför har vi på Svedea bestämt oss för att ge Sveriges småföretagare en hjälpande hand genom att instifta Småföretagarstipendiet. Via stipendiet kommer vi att dela ut 25 000 kr per månad under fyra månader till behövande småföretagare.

– Småföretagare är en omistlig del av det svenska samhällsbygget och står för en stor mängd arbetstillfällen. Ca 50 % av alla som jobbar i privat sektor jobbar inom småföretag. Därför är det så tragiskt när man ser allt fler små, välskötta företag vackla på ruinens brant och ägarnas drömmar går i kras. För oss kändes det självklart att hjälpa till säger Jonas Nilsson, chef direktaffär företag.

Småföretagarstipendiet delar ut 25 000 kr i månaden

Av naturliga skäl har drabbade småföretagare olika typer av problem och därför blir också vår hjälp helt ovillkorad. Varje månad, under fyra månader, kommer vi att dela ut 25 000 kr till de företagare som behöver akut stöttning. Pengarna är inte öronmärkta, så våra stipendiater bestämmer helt själv hur pengarna kommer till bäst nytta.

– Vi förstår att vårt bidrag inte löser alla problem, men vi hoppas kunna göra livet lättare för ett antal kämpande småföretagare. De är väldigt viktiga för Sverige och hittills har det varit svårast för de mindre företagen att ta del av samhällets stödinsatser – och det är nu pengarna behövs, fortsätter Christina Almtun, affärsområdeschef företag.

Ansökan till Småföretagarhjälpen börjar nu!

Alla småföretagare kan ansöka fr o m nu och fram till den 15 september. Under den tiden kommer en stipendiat att utses varje månad.

Ansök om Småföretagarstipendiet idag!

svedea.se/smaforetagarstipendiet

För mer information kontakta:

Christina Almtun

Affärsområdeschef företag

070-568 27 79 Christina.Almtun@svedea.se

Jonas Nilsson

Chef direktaffär företag

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram