Sök på Svedea.se

2014-10-07

Höststormar en fara för båtägare

Nu är ruskvädret här och för båtägare som fortfarande har båten i sjön finns risk för kostsamma skador – i värsta fall kan båten sjunka helt. Svedea vill därför uppmana båtägare att inte vänta för länge med att ta upp båten.

– Varje höst sjunker det ett antal båtar. Ofta är det i samband med dåligt väder och vanligtvis beror det antingen på att båten inte varit förtöjd ordentligt eller tvärtom, att båten varit förtöjd med för korta tampar så att den dras ner under vattenytan om vattennivån stiger, säger Göran Södergren, produktchef båt på Svedea.  Och man ska inte lita på självlänsen, den sätts lätt igen nu när höstlöven börjar falla.

– En annan anledning att ta upp båten i tid är att stöldrisken ökar ju längre båten ligger kvar. Är det bara en båt i hamnen så är det den som tjuvarna har att välja på. Och även uppe på land bör man tänka på stöldrisken. Har du en utombordsmotor så se till att låsa in den så fort som möjligt, fortsätter Göran Södergren.

Även själva upptagningen kan innebära vissa risker. För segelbåtsägare kan till exempel avmastningen bli besvärlig om det blåser, så det är viktigt att välja rätt tillfälle att ta upp båten. För att undvika skador är det även viktigt att ha bra utrustning och att ha förberett ordentligt.

– Ett av de vanligaste misstagen när man tar upp båten är att man placerar lyftbanden fel så att båten glider ur dem eller att man råkar lyfta i till exempel propelleraxeln. För att undvika det problemet är det smart att markera var banden ska gå innan man lägger i båten nästa gång, säger Göran Södergren.

Svedeas bästa tips vid upptagning

  • Ta ut dyvikan (och kom ihåg var du lägger den till i vår)
  • Lås in utombordsmotorn (alternativt hela båten) eller lämna den till ett varv för vinterförvaring
  • Töm vattenpumpar och toaletter m.m. på vatten så att de inte fryser sönder
  • Täck båten och fäst inte båtens täckning i stöttorna
  • Gör en att-fixa-lista och börja med den på en gång, t.ex. lämna in kapellet för tvätt och kontroll av sömmar. Nu har alla tid, det har de inte i vår.

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef båt, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover SE, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram