Sök på Svedea.se

2016-03-22

Grus orsakar 600 MC-olyckor årligen

Lösgrus på asfalterad väg orsakar 600 MC-olyckor varje sommar. Drygt hälften, 300 personer, skadas. Mer än hälften av olyckorna, 51,7 procent, sker i mars, april och maj. Dessa siffror har räknats fram utifrån olycksstatistik från Svedea, specialisten på MC-försäkringar.

Bra friktion på vägbanan är viktigt för alla som kör ett tvåhjuligt fordon. Det kan Sveriges MotorCyklister, SMC, intyga. Den vanligaste orsaken till att motorcyklister tappar greppet mot vägen och kör omkull är lösgrus på asfaltsväg. Statistik från Transportstyrelsens visar att var femte motorcyklist som skadas allvarligt i trafiken har kraschat på löst grus. Tyvärr omkommer i snitt en motorcyklist varje år i olycka där lösgrus på asfalterad väg förekommit.

Så här års plockar de flesta motorcyklisterna fram sina motorcyklar efter vintervilan. Det man måste räkna med är att det fortfarande finns kvar massor av grus från vinterväghållningen. Senast 31 maj, beroende på vilken del av landet det rör sig om, ska allt grus från vinterväghållningen vara bortsopad.

MC-olyckor på lösgrus sker också resten av MC-säsongen. Då handlar det oftast om grus som inte sopas bort efter vägarbeten, asfaltkantens stödremsor som sprättas ut på vägen av fordon som genar i kurvor, och lastbilar som överlastats av grus vilket faller ner på vägen när fordonet svänger i rondeller och kurvor. Svedeas statistik visar att grusolyckor kostar försäkringsbolagen 25 miljoner kronor per år i snitt. Den summan kan snabbt skjuta i höjden om personskadorna ökar.

Svedea, som är specialister på MC-försäkring, har även upptäckt stora regionala skillnader. Störst olycksrisk är det i Kalmar, Uppsala, Östergötland och Södermanland. Risken är minst i norrlandslänen.

– Det är anmärkningsvärd stor skillnad i landet när det gäller risken att råka ut för en MC-olycka på grus. Väghållarens regelverk för att sopa vägarna efter vintern, att varna för grus i samband med lagningar och ny beläggning är samma i hela landet och därför borde inte skillnaderna vara så stora, säger Olle Molin, produktchef för MC-försäkring på Svedea.

– Efter vintern kan det uppstå tjälskador och hål som märks ut innan de lagas. Potthålen åtgärdas när tjälen gått permanent ur marken. Ha tålamod med att allt inte kan vara åtgärdat i starten av MC-säsongen. Var istället beredd på att vägarna är i sämre skick på våren och ta det lugnt i trafiken, säger Maria Nordqvist från SMC.

SMC och Svedea framhåller vikten av att det sopas bort grus från asfalterade vägar så snart som möjligt efter vägarbete. Tills dess ska det varningsskyltas för grus och hal vägbana. Det är väldigt enkla åtgärder som minskar dödade och allvarligt skadade bland de oskyddade trafikanterna.

Utöver försäkringsbolagens kostnader för dessa trafikolyckor kostar de samhället enorma summor. Läs mer på SMC:s hemsida om brist på friktion och samhällets uppskattade kostnader för MC-olyckor med grus på belagd väg.

För mer information kontakta:
Olle Molin, produktchef MC-försäkring på Svedea, 08-790 04 10, olle.molin@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram