Sök på Svedea.se

2016-08-15

Ge tullen befogenhet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer

Stölder av utombordsmotorer har länge varit ett gissel för svenska båtägare. Kostnaderna ersätts till stor del via försäkringar vilket försäkringsbolagen tvingas bemöta med höjda premier. Nu är måttet rågat anser Svedea och menar att tullen måste ges befogenhet och uppdrag att agera för att stoppa utförseln av stulna båtmotorer.

Internationella ligor stjäl varje år utombordsmotorer för mer än 100 miljoner kronor i Sverige. Stöldgodset förs huvudsakligen österut på de bilfärjor som trafikerar Östersjön. I Östeuropa är nyare båtmotorer hett eftertraktade på hälarmarknaden och eftersom ingen utförselkontroll förekommer är risken för tjuvarna att åka fast mycket liten.

– Vi är många som känner stor frustration över att inget görs trots att det över en tioårsperiod handlar om värden för miljardbelopp som förts ut ur landet. Statsmakterna visar en stor nonchalans inför problemet vilket är totalt obegripligt med tanke på omfattningen, säger Göran Södergren som är produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Hos Svedea har antalet utombordarstölder hittills i år varit närmare 40 % fler än 2015. Av de inbetalda premierna för båtar med utombordsmotorer av nyare datum går idag närmare hälften till stölder. En minskning av stölderna skulle möjliggöra markanta premiesänkningar.

– Det är förståeligt att trafiken fortsätter när risken att åka fast i en gränskontroll är i det närmaste obefintlig. Inte ens i de mest uppenbara fallen får tullen ingripa på egen hand mot misstänkta tjuvar, säger Göran Södergren.

I Tullverkets uppdrag ingår inte att förhindra utförsel av stöldgods och en lagändring måste till för att utöka myndighetens befogenhet. Något som Erik Andersson (m) nyligen påtalat i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

– Det kan inte finnas något enklare sätt att minska båtmotorstölderna än att koncentrera insatserna till de gränsstationer som tjuvarna måste passera. Det är hög tid att vi i Sverige slutar stå handfallna inför stöldligornas framfart. Därför bör tullverket snarast ges utökad befogenhet att ingripa när man misstänker att det handlar om utförsel av stöldgods, menar Göran Södergren.

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef båtförsäkring, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram