Sök på Svedea.se

2015-09-18

Fortsatta båtmotorstölder för hundratals miljoner

Nu är det skördetid för de internationella ligor som specialiserat sig på att stjäla utombordare. När bryggor och sommarstugeområden blir tomma slår tjuvarna till. Kraftiga lås, stöldskyddsmärkning och spårsändare ger ett visst skydd men det enda som verkligen stoppar tjuvarna är att förvara båtmotorn i ett låst utrymme menar Svedea. Och för att komma tillrätta med problemet behövs en kraftigt förbättrad utförselkontroll.

Under månaderna september till november när bryggorna blivit folktomma sker många båtmotorstölder. Det är framförallt internationella ligor som år efter år stjäl utombordare i Sverige för att sedan sälja dem utanför landets gränser.

– Under de senaste fem åren har det försvunnit båtmotorer för mer än åttahundra miljoner kronor från Sverige. Det är ett jätteproblem som totalt överskuggar alla andra skadekostnader som drabbar båtägarna, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Stöldskadorna står för cirka 65 procent av den totala skadekostnaden för utombordsmotorbåtar. Det stora antalet båtmotorstölder drabbar därför båtägare också i form av högre försäkringskostnader.

– På vissa håll i landet har antalet stölder kunnat påverkas genom aktiv samverkan mellan båtorganisationer och polisen men det som verkligen skulle göra skillnad är ökad utförselkontroll. Det är idag på tok för enkelt att passera gränsen med en lastbil fylld med stulna båtmotorer, menar Göran Södergren.

Det säkraste sättet att minska stöldrisken är att förvara sin motor inomhus då ytterst få motorer stjäls från låsta och insynsskyddade utrymmen. Det är dock inte så enkelt då en lite större båtmotor kan väga från hundra kilo och uppåt och ta ett par timmar att montera av även med rätt utrustning. Och att hyra en förvaringsplats inomhus som rymmer både båt och motor kostar en hel del.

– Här finns utrymme för kreativitet både i båtbranschen, bland båtägare och hos oss som arbetar med försäkring för att skapa trygga lösningar. Ett antal försäkringsbolag rabatterar försäkringspremien för den som förvarar sin båtmotor inlåst vilket ger ett bidrag till kostnaden för vinterförvaringen, säger Göran Södergren.

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram