Sök på Svedea.se

onas Roberts, affärsområdeschef, Svedea Båtförsäkring

onas Roberts, affärsområdeschef, Svedea Båtförsäkring

2012-07-02

Fem oberoende jämförelser visar att det lönar sig att byta båtförsäkring

I dagarna har jämförelsetjänsten Compricer publicerat en undersökning där fyra båtmodeller hos åtta olika bolag har jämförts. Resultatet visar på stora premieskillnader mellan bolagen och att det därmed finns anledning att se över sin båtförsäkring. Tidigare i år har Insplanet, Segling, Vi Båtägare och Båtnytt publicerat liknande jämförelser med motsvarande resultat.

Nyligen publicerade jämförelsetjänsten Compricer en egen undersökning där premien för fyra båtmodeller hos åtta olika bolag har jämförts. Undersökningen visar att premierna skiljer sig kraftigt mellan bolagen och att båtägaren i vissa fall betalar tusentals kronor för mycket varje år. Insplanet, Segling, Vi Båtägare och Båtnytt har tidigare under 2012 publicerat jämförelser som pekar i samma riktning som Compricers undersökning. 

– Undersökning efter undersökning bekräftar vårt påstående att de flesta vinner på att byta båtförsäkring. Glädjande nog så visar alla jämföresler att det är Svedea som oftast är det mest förmånliga valet. Vi har tidigare i år toppat fyra tester och även i Compricers undersökning kommer vi ut som vinnare, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef för Svedea Båtförsäkring.

– Det är egentligen mycket enkelt. Alla utom den som redan har den mest förmånliga försäkringen vinner på att byta. När skillnaderna mellan bolagen är stora lönar det sig tveklöst att regelbundet se över sin båtförsäkring, säger Jonas Roberts.


För mer information kontakta Jonas Roberts, 08-790 03 10, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re. Svedea Specialförsäkring:

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
MC försäkring
- Entusiastbilsförsäkring
Skoterförsäkring
ATV Försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram