Sök på Svedea.se

2020-02-12

Färsk undersökning bland skoteråkare visar ökat säkerhetstänk

Fler skoteråkare föredrar att åka i grupp framför att köra ensamma och färre lånar ut sin skoter. I båda fallen minskas risken för skador. Det är två tydliga trender som framträder i Svedeas årliga kundundersökning Skoterkollen som nu genomförts för åttonde gången.

Skoterkollen genomfördes som en webbenkät bland Svedeas skoterkunder i januari 2020 och fick nästan 6 000 svar. Jämfört med undersökningen 2019 är den största förändringen att de som aldrig kör skoter ensam har ökat med hela 35 %. Positivt är också att drygt 8 % fler skoteråkare inte lånar ut sin skoter. Olycksrisken ökar om ovana förare hamnar bakom styret.

– Det här ser vi som väldigt positivt. När man är fler som kör tillsammans kan man hjälpa varandra om till exempel någon kör på en stubbe, får slut på bensin eller råkar ut för en lavin. Det är också mindre risk för olyckor om man inte lånar ut sin skoter, säger Fredrik Lilliehöök, produktchef snöskoterförsäkring på Svedea.

Andra säkerhetsrelaterade frågor som ställts i Skoterkollen rör hur man som skoteråkare förhåller sig till körning på is. På frågan "brukar du köra på is" är det 9 % färre som svarar "ja, ofta" jämfört med undersökningen 2019. Att respekten för vattendrag under vintern har ökat visar även svaren på frågan vad man anser som de största riskerna med skoteråkning. De som anger "dåliga isar" har ökat med 10 %.

– På många ställen i landet har man varnat om isar hela vintern, främst i fjällen. Dels för att kraftiga snötäcken har lagt sig på is som inte bär och dels för att det varit kraftiga väderomslag. Det här vittnar om att skoteråkarna tar till sig varningar och anpassar sin körning efter vädret. Sammantaget tycker vi oss se en förändring vad gäller säkerhetstänket, vilket vi tycker är väldigt positivt, säger Fredrik Lilliehöök.

För mer information kontakta:

Fredrik Lilliehöök

Produktchef snöskoter- och ATV-försäkring

0696-170 42 fredrik.lilliehook@svedea.se

Facebook

Instagram