Sök på Svedea.se

2020-11-10

Därför har Svedea de nöjdaste kunderna

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade under gårdagen sin undersökning av kundnöjdhet i kategorin fordonsförsäkring. Svedea är det bolag som har de allra nöjdaste kunderna och är dessutom bäst på service, upplevs som mest prisvärt och har de mest rekommendationsvilliga kunderna. Bakom detta ligger ett målinriktat arbete där bolaget genom en väletablerad företagskultur skapar ett starkt engagemang hos medarbetarna för att alltid se till kundernas bästa.

Svedea når i SKI:s undersökning värdet 76,8 för kundnöjdhet och toppar därmed listan över försäkringsbolag. Värden över 75 indikerar mycket nöjda kunder. Branschgenomsnittet är 74,2. Svedeas kunder är också mycket villiga att rekommendera bolaget till andra. Värdet för rekommendationsvilja (NPS) är 40 vilket är klart bäst i branschen och hela 22 enheter över branschgenomsnittet.

– Det är toppbetyg rakt över för Svedea och ett härligt kvitto på att vi verkligen ser våra kunder. Vi är enormt stolta över att ha lyckats med vår målsättning att ha de nöjdaste kunderna i Sverige – för andra året i rad, säger Jonas Roberts, vd på Svedea. 

Stark företagskultur skapar engagerade medarbetare

Svedea som nu är inne på sitt tionde år har ända sedan starten arbetat efter en modell där man med en stark företagskultur som grund skapar engagerade medarbetare som metodiskt och tillsammans arbetar för att skapa nöjda kunder. Som ett resultat av detta följer ett kontinuerligt allt starkare varumärke och en ökad lönsamhet.

– Det är en modell som är enkel i teorin men svårare i praktiken. Vi har alltid mätt kundnöjdhet men det är framförallt de senaste tre åren som vi lyft oss rejält. Det är tydligt hos oss att kundnöjdhet är det enskilt viktigaste målet och våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att leverera på det, säger Jonas Roberts.

Växer snabbt inom fordonsförsäkring

Svedeas strategi att med företagskulturen som grund utveckla ett uppskattat bolag som levererar goda resultat har varit framgångsrik. Svedea växer kraftigt med god lönsamhet och har nått marknadsledande positioner inom försäkring för motorcykel, båt och snöskoter och är ett av de bolag som växer snabbast inom bilförsäkring.

– Många stjärnor står rätt för Svedea. Vi har inte bara nöjda kunder och ett allt starkare varumärke utan också ett härligt klimat med högt engagemang bland medarbetarna. Vi växer så det knakar och lyckas med konststycket att kombinera det med att förbättra en redan god lönsamhet, säger Jonas Roberts.

– Svedea är ett bolag som förstått vår förklaringsmodell och som valt att stärka aspekter som driver kundnöjdhet. De har haft en god utvecklingskurva de senaste åren vilket visar hur man med systematiskt arbete kan utveckla kundnöjdheten över tid, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Fakta om SKI
SKI har i mer än trettio år studerat kundnöjdhet i ett flertal branscher och vad som får kunder att känna sig nöjda. Genom att ställa frågor som belyser bolagens image, kundernas förväntningar och den upplevda kvaliteten på produkter och service bygger SKI en bild av hur bolagen uppfattas och varför. Under oktober har SKI undersökt kundnöjdheten bland fordonsförsäkringskunder.

För mer information kontakta:

Facebook

Instagram