Sök på Svedea.se

2020-02-07

Dags att börja jämföra veterinärernas priser!

Kostnaderna för veterinärvård har ökat kraftigt de senaste åren. I Svedeas kundundersökning Hundkollen tycker 3 av 4 hundägare att kostnaderna är för höga. Men betydligt färre tar in pris från fler än en veterinär.

Svedeas undersökning Hundkollen genomfördes hösten 2019 och fick 5 509 svar. Hela 73 % av de tillfrågade kunderna tycker att kostnadsnivån för ett veterinärbesök är för hög. Det ligger i linje med Konkurrensverkets kartläggning som visar en ökad omsättning i djursjukvårdsbranschen 2013–2016 med hela 38 %.

– Det har varit en dramatisk ökning av kostnaderna de senaste åren. Jag tycker att vi djurägare bör ta ett större ansvar och kräva tydliga prisuppgifter från veterinärerna innan vi söker vård för våra djur. Genom att jämföra priser – precis som vi gör när vi ska anlita hantverkare – ökar vi chansen att hålla konkurrensen på en sund nivå, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på Svedea.

Hundkollen visar att en övervägande majoritet tycker att kostnadsnivån hos veterinärerna är för hög. Men det är bara 15 % av dessa som regelbundet brukar jämföra priser från olika kliniker, 35 % gör det ibland.

– Bland de som upplever kostnadsnivån som hög kollar hälften aldrig vad priset är hos konkurrerande kliniker. Det är stor risk att prisutvecklingen fortsätter öka om inte vi djurägare reagerar. Vi har makt att påverka, bara vi använder den rätt och börjar jämföra priserna hos olika veterinärer, säger Odd Einar Bruem.

Svedeas 5 tips som påverkar veterinärkostnaderna

  • Var en aktiv konsument och kolla priserna innan djuret behöver akut vård
  • Kontakta en digital veterinär först, kanske behövs inget veterinärbesök
  • Undersök vad som ingår i behandlingen, så blir priset enklare att jämföra
  • Du som djurägare väljer själv vilken veterinär du vill besöka
  • Undersök vilka alternativ som finns i din närhet

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram