Sök på Svedea.se

2021-08-19

Borde det vara straffbart att inte kastrera utekatten?

Största anledningen till att Sverige idag har fler än 100 000 hemlösa katter är att okastrerade utekatter tillåts föröka sig okontrollerat. Svedea vill se påföljder för de som inte följer Jordbruksverkets regler om att kattungar ska vara planerade.

”Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” Så lyder de allmänna råd Jordbruksverket formulerat för att tydliggöra kattägarens ansvar. Bra – men i praktiken är det omöjligt att kolla efterlevnaden. Dessutom saknas påföljd om djurhållaren inte vidtagit de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

– Att vi har fått tydligare regler vad gäller djurägares ansvar och kompetens är jättebra. Men vi vill gå längre än så. Dels vill vi se ökade resurser för att kolla att reglerna efterföljs, dels ser vi gärna kännbara påföljder för de djurägare som missköter sig, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på Svedea.

ID-märkning och registrering lika viktigt

Hemlösa katter är dels sådana som föds i det fria, dels såna som kommer bort från sina ägare. En lag om märkning och ägarregistrering som ökar möjligheterna att återföra katten till sitt hem har efterfrågats länge – och nu syns en ljusning. I september lämnar regeringen in en proposition om märkning och registrering av katt till riksdagen.

– Märkning och ägarregistrering blir en förstärkning av det ansvar som åligger en djurägare och kommer förhoppningsvis att leda till att färre oplanerade kattungar föds ute, säger Odd Einar Bruem.

Hemlösa djurs dag 21/8

Svedea uppmärksammar för fjärde året i rad landets hemlösa katter genom att donera bidrag till två katthem som röstats fram på Facebook. I år blir det Katthjälpen Strömstad och Djurskyddet Örnsköldsvik som får Svedeas katthemsbidrag. Hur stort det blir avgörs på Facebook Svedea Katt under lördagen.

– Av de katter vi förmedlar är ungefär 90 % förvildade och har fötts ute. Vi har märkt en kraftig ökning av hemlösa katter det senaste året, sannolikt till följd av att många skaffat katt under pandemin men inte tagit fullt ansvar. Katthem och föreningar arbetar med knappa resurser, så Svedeas initiativ är välkommet, säger Katarina Breiner, Hemlösa katter Helsingborg/Skåne.

Länkar

 

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram