Sök på Svedea.se

Den här synen mötte Svedeas VD efter vinterförvaringen utomhus.

Den här synen mötte Svedeas VD efter vinterförvaringen utomhus.

2013-05-13

Billigare försäkring för båtar med utombordare när den förvaras inlåst

Stölder av utombordsmotorer fortsätter att drabba svenska båtägare med stora kostnader som följd. Nu väljer Svedea Båtförsäkring att premiera båtägare som vinterförvarar sin utombordare inlåst. Att dölja båten för tjuvarnas blickar är det mest effektiva sättet att förhindra de organiserade ligornas framfart menar bolaget.

Från maj 2013 erbjuder Svedea 10% rabatt till de båtägare som vinterförvarar sin utombordare i en låst lokal. Rabatten omfattar även båtar som normalt förvaras på trailer om båten förvaras inlåst under minst 2 månader under vintersäsongen.

– Båtmotorstölderna fortsätter att öka och det är under vinterförvaring som de flesta stölderna inträffar. Ofta stjäls motorn från en båt som förvaras på båtägarens tomt eller på annan plats där tjuvarna enkelt kan komma åt den. När motorn eller hela båten är inlåst minskar risken avsevärt och det finns därför anledning att uppmuntra detta, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef för Svedea Båtförsäkring.

– Det här handlar om att få till en beteendeförändring. Om alla skulle låsa in sina utombordare skulle båtägarna få lägre försäkringspremier, så enkelt är det.

Thomas Vallmar, marknadschef på Interboat, Sveriges ledande kedja av marinhandlare, är positiv till den nya rabatten:

– Svedea tar ett konstruktivt initiativ. Alla typer av stöldskydd är bra men när det gäller förvaring på land så är inlåsning det bästa sättet att hålla tjuvarna borta.

För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram