Sök på Svedea.se

Båtstipendiaterna 2017

Båtstipendiaterna 2017

2018-02-06

Båtstipendiet är Svedeas bidrag till ett mer jämställt båtliv

Att det är männen som styr på sjön syns som ett återkommande mönster i Svedeas årliga båtlivsundersökningar. I en vilja att förändra detta och bidra till ökad jämställdhet till sjöss införde Svedea sitt båtstipendium 2012. Nu delar bolaget för fjärde året ut Båtstipendiet som ger åtta kvinnor en kostnadsfri manövreringskurs.

Svedeas årliga båtlivsundersökning*, bekräftar återigen att det är männen som styr på sjön. Hela 85 % av de manliga båtägarna anger att det är de själva som oftast framför båten. Svedea bestämde sig för några år sedan för att hjälpa till att förändra detta.

– Vi tycker att båtlivet borde vara mer jämställt än det faktiskt är och vill att alla, inte bara män, ska känna sig trygga med att framföra en båt. Vi delar ut Båtstipendiet både för att lyfta en viktig fråga och för att rent konkret stötta kvinnor som vill ta plats bakom rodret, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring hos Svedea.

Båtstipendiet, som är inne på sitt fjärde år, är öppet för ansökan från 2 februari till 25 mars och åtta kvinnor får möjlighet att kostnadsfritt delta i en intensivkurs i båtmanövrering. Utbildningen genomförs i Stockholms skärgård tillsammans med båtutbildningsföretaget Sjösportskolan den 26–27 maj.

Mer information och möjlighet att ansöka finns på svedea.se/batstipendiet


* Båtlivsundersökningen genomfördes som en webbenkät i januari 2018 och besvarades av cirka 3 700 båtägare. 

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram