Sök på Svedea.se

2016-02-05

Båtlivsundersökning visar att yngre oftare navigerar med telefonen

Att det blir allt vanligare att använda telefonen för att navigera framgår av 2016 års båtlivsundersökning från Svedea. Det är framförallt de yngre båtägarna som använder sig av enklare GPS-navigatorer i smartphones för att navigera. En utveckling som inte enbart är positiv, menar man på Svedea.

Svedea har för fjärde året i rad tagit tempen på båtlivet i Sverige. Närmare 3 000 båtägare har svarat på en webbenkät med frågor om allt från båtägande till hundar ombord. Resultatet från årets enkät presenteras i samband med båtmässan i Göteborg, 6–14 februari.

Digital navigering är nu det vanligaste sättet att navigera bland de som svarat på enkäten. På frågan om vilka sätt man brukar navigera på säger tre fjärdedelar av båtägarna att de använder GPS-plotter vilket är något fler än de som använder sig av papperssjökort. Drygt var tionde uppger att de ibland brukar använda sin smartphone för att navigera och det är framförallt de yngre som väljer denna lösning. 28,4 % av båtägarna under trettio år uppger att de brukar använda telefonen för navigering. Motsvarande siffra för de över femtio år är 7,2 %.

– Att GPS-tekniken blir tillgänglig för fler ser vi mycket positivt på. Det finns riktigt bra navigationslösningar för både smartphones och läsplattor, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea. Men man måste kvalitetssäkra de sjökort man använder och vara medveten om att en mindre skärm har sina begränsningar, inte minst om man går i hög fart och rör sig snabbt över sjökortet.

Att använda digitala sjökort i smartphones blir allt vanligare men det förekommer också att båtägare navigerar med hjälp av onlinetjänster där man är beroende av nätuppkoppling, exempelvis Eniros karttjänst. Var fjärde båtägare (24,2 %) uppger att de ibland använder onlinetjänster och 1,9 % anger det som sitt huvudsakliga sätt att navigera. Bland de under 30 år är siffran 2,9 %.

– De kostnadsfria karttjänster som finns på nätet bör man använda med stor försiktighet, säger Göran Södergren. Inte minst om man använder en så liten skärm som en smartphone. Grynnor och andra mindre objekt kan vara svåra att se på en liten skärm och de kan ibland försvinna helt då man zoomar ut i kartbilden.

– Även om det kommit fler och lättillgängligare hjälpmedel behöver man fortfarande tänka efter på sjön. Ur ett säkerhetsperspektiv finns det risker med att navigera med smartphones och vi behöver vara uppmärksamma på utvecklingen, menar Göran Södergren.

 

För mer information kontakta:
Göran Södergren, produktchef båtförsäkring, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram