Sök på Svedea.se

2020-09-14

Båtägarna lämnas i sticket när politikerna duckar för utförseln av stulna båtmotorer.

När Sveriges gränser nu öppnats upp efter stängningen på grund av coronapandemin, märks en tydlig ökning av antalet båtmotorstölder. Ansvariga politiker har ännu inte lyckats stävja utförseln och lämnar ansvaret helt på båtägarna. – Vi vill se en snabb lagändring som ger Tullen utökade befogenheter, menar man från Svedea.

Svedea har i många år uppmärksammat problemet med båtmotorstölder. Dels med förebyggande åtgärder för att minska riskerna att bli bestulen. Dels genom att försöka påverka politikerna att förbättra skyddet mot utförsel av stöldgods. Hittills har inte en enda åtgärd som den statliga utredningen* kommit fram till genomförts. De som drabbas är båtägarna.

– Att det i många fall är internationella ligor som ligger bakom båtmotorstölderna i Sverige är känt sedan länge. Den utredning som genomförts har bland annat föreslagit ökade befogenheter att stoppa utförseln av stöldgods. Det är bra, men det finns fortfarande inga beslut om de lagändringar som krävs. Nu ser vi tydliga tecken på att ligorna fått upp farten igen, precis som vi befarat, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkringar på Svedea.

Antalet stölder nu på samma nivå som 2019

Under första halvåret 2020 märktes en kraftig minskning av antalet båtmotorstölder. Anledningen är coronapandemin som ledde till stängda gränser. Men redan i juni – då gränserna började öppnas igen – sköt stölderna fart för att hamna på samma nivå som förra året. 

– Statistik från Brottsförebyggandet Rådet (BRÅ) visar tydligt att de internationella stöldligorna är tillbaka i Sverige. Arbetet inom Båtsamverkan har en avskräckande effekt på båttjuvarna, men leder ofta till att de flyttar verksamheten och inriktar sig på oskyddade båtägare. Antalet båtrelaterade brott totalt för juni, juli och augusti ligger till och med högre än förra året, säger Rino Carlsson, nationell samordnare för Båtsamverkan på Polisen region Stockholm.

– Nu kräver vi handlingskraft från ansvariga politiker – och vi vet att vi har flera hundra tusen fritidsbåtsägare bakom oss. Se till att Tullen får de resurser och befogenheter de behöver för att sätta stopp för det smörgåsbord vi dukat för internationella stöldligor i Sverige, avslutar Göran Södergren.

* Slutredovisning av regeringsuppdrag i samarbete mellan Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen, februari 2020. Läs rapporten här.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

produktchef båtförsäkring

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram