Sök på Svedea.se

Motorstölder är ett stort bekymmer för svenska båtägare

Motorstölder är ett stort bekymmer för svenska båtägare

2013-02-28

Båtägare oroar sig mer för tjuvar än att gå på grund

Svedea Båtförsäkring har frågat närmare 2 600 båtägare hur de ser på sin båtförsäkring. Att försäkringen ger skydd vid sjöskador som exempelvis grundstötning värderas högt av 84 % av båtägarna. Men ännu viktigare tycker man att det är med skydd vid stöld och skadegörelse, hela 87 % uppger detta som viktigt.

Svedea Båtförsäkring har i en webbenkät under januari 2013 undersökt vad närmare 2 600 båtägare tycker om innehållet i sin båtförsäkring. Att försäkringen ger skydd vid grundstötning, sjunkning eller andra sjöskador värderas högt av 84 % av båtägarna. Men ännu viktigare tycker man att det är att försäkringen täcker stöld och skadegörelse, hela 87 % uppger detta som viktigt.

– Undersökningen bekräftar dessvärre det vi befarade, att det nu gått så långt att det största orosmomentet för båtägarna är att få båten eller motorn stulen. Nu är det hög tid att vi kommer tillrätta med den organiserade kriminalitet som plågar svenska båtägare, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring.

På lokal nivå i Västra Götaland har Polisen och Larmtjänst initierat ett samverkansprojekt där båtägare hjälps åt att hålla uppsikt över varandras båtar. På riksnivå finns inte någon liknande organiserad satsning.

– Ytterst är det här en fråga om politisk vilja. Regionala initiativ som det i Västra Götaland är utmärkta men vi anser att polisen, tullen och kustbevakningen måste få förstärkta resurser och mandat för en rikstäckande satsning. Utan en sådan kraftsamling kommer båtar och motorer för hundratals miljoner varje år att fortsätta att försvinna utanför landets gränser, säger Jonas Roberts.

För mer information kontakta:
Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring, 08-790 03 10, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram