Sök på Svedea.se

2011-01-10

Avancerat systemstöd från Logica till Svedea

Svedea Specialförsäkring har med hjälp av Logica implementerat ett helt nytt försäkringssystem med avancerad funktionalitet och interface mot partners och kunder.

Svedea Specialförsäkringar eftersträvar enkelhet i alla delar av sin försäkringsadministration. Inte bara för de egna medarbetarna utan i lika hög grad för partners och kunder. Valet av nytt försäkringssystem föll på Logica och deras WinSure, en omfattande plattform för försäkringsadministration och skadereglering.

– Vi ser stora fördelar med att implementera ett väl beprövat försäkringssystem som är känt för sin stabilitet och goda funktionalitet. Trots att vi är ett litet bolag har vi valt en lösning som räcker långt in i framtiden, säger Pär Pettersson, VD på Svedea Specialförsäkring.

Systemutvecklingen har skett med Scrum-metodik.

– Det har varit många långa dagar och ett högt tempo i utvecklingen. Både Logica och de inblandade hos oss har gjort en fantastisk insats. Systemet är anpassat helt efter våra behov och anpassat för snabb tillväxt, säger Pär Pettersson. De första försäkringarna är redan tecknade i det nya systemet.

– Svedea Specialförsäkring är en ny spännande kund med stora ambitioner. Vi är stolta över att vara en viktig partner till det nya bolaget och att kunna bidra med både teknikkompetens och specialistkunskap inom försäkringslösningar, säger Lennart Larsson, ansvarig för Winsure på Logica Sverige.

För mer information kontakta:
Pär Petterson, VD Svedea Specialförsäkring, 070-773 17 07, par.pettersson@svedea.se
Lennart Larsson, Logica Sverige, 036-34 56 86, lennart.larsson@logica.com

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram