Sök på Svedea.se

2012-03-30

Ännu en försäkringsjämförelse visar att det lönar sig att byta båtförsäkring

Båtmagasinet Vi Båtägare har i sitt marsnummer jämfört vad det kostar att försäkra fyra olika båtar hos tolv olika försäkringsbolag. Precis som i de jämförelser som försäkringsförmedlaren Insplanet och båtmagasinet Segling publicerat under januari och februari varierar premierna kraftigt mellan bolagen. Svedea är även i Vi Båtägares test det bolag som är mest förmånligt.

Vi Båtägares försäkringsjämförelse är den tredje på kort tid som visar på stora premieskillnader mellan bolagen.  Att försäkra en Flipper 700, som är en vanlig båtmodell i Sverige, är exempelvis mer än dubbelt så dyrt hos det dyraste bolaget som hos Svedea. Detta trots att Svedea erbjuder en mer omfattande försäkring. 
- Vi Båtägare lyfter precis som Insplanet och Segling fram det som många bolag talar tyst om; att man tar ut oskäligt höga premier av försäkringstagare som inte bryr sig om att jämföra, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef Svedea Båtförsäkring.

För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re. 

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
MC försäkring
Skoterförsäkring
ATV Försäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram